Griepepidemie alweer voorbij

Array

De griepepidemie was kort en zelfs niet hevig.
Begin dit jaar sudderde de griep een paar weken onder de ondergrens voor een epidemie. En pas begin maart begon de griep meer om zich heen te grijpen. De piek duurde echter maar een week.

Het NIVEL spreekt van een epidemie wanneer de huisartsen van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het virus aantoont in neus- en keelmonsters. Twee weken terug nam het aantal mensen met griepachtige klachten alweer af tot onder de epidemische grens. Maar het aantal positieve monsters was met 45% nog erg hoog. Dus uit de laboratoriumuitslagen bleek dat relatief veel van de mensen die zich grieperig bij de huisarts meldden ook inderdaad griep hadden.

Afgelopen week nam het aantal mensen met griepachtige klachten verder af tot 33 op de 100.000 mensen.
Maar ook nu wordt er nog steeds veel griepvirus gevonden in de monsters die de huisartsen afnemen bij grieperige pati nten: 69% van de monsters was positief voor griep. Toch kunnen we nu wel stellen dat deze epidemische piek echt voorbij is.

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patientenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het voorkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.

bron: NIVEL

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen