Rubicon voor onderzoek aan EUR

Als onderdeel van het Rubicon-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) komt een Canadese onderzoeker naar de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Viara Mileva-Seitz, verbonden aan de University of Toronto, gaat onderzoek doen naar gedrag van kinderen.

Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten. Gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. 15 onderzoekers die in Nederland zijn gepromoveerd gaan naar het buitenland, en 14 subsidies onderzoekers uit het buitenland komen naar Nederland.
Eén daarvan is dr. V.R. (Viara) Mileva-Seitz van de University of Toronto. Bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen gaat ze gedurende twee jaar onderzoek doen onder de noemer ‘My mother taught me to be attentive and kind’.

Sommige kinderen zijn beter in samen delen en samenwerken dan andere kinderen. Mileva-Seitz onderzoekt of dit komt doordat deze kinderen sociale signalen beter kunnen waarnemen, een genetische bagage hebben die gunstig is voor sociaal gedrag, of opgevoed zijn om beter samen te werken en samen te delen. Het samenspel van cognitieve, genetische en pedagogische factoren staat centraal. De Canadese bestudeert deze factoren in de eerste vijf levensjaren waarin de basis wordt gelegd voor later sociaal-moreel gedrag.

bron: Erasmus MC