Restaurants Meerssen/Valkenburg steunen jonge mantelzorgers!

HotSpots zijn kookclubs voor jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die (mee)zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid. In Nederland draagt ongeveer 25% van alle thuiswonende kinderen of jongeren hun steentje bij aan deze mantelzorg. Een steuntje in de rug kan hen helpen.

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL organiseert in samenwerking met restaurant SamSam, restaurant Jérôme en Brasserie Davanti de HotSpot Meerssen/Valkenburg aan de Geul. Een uniek ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers van 12 tot en met 18 jaar. Jonge mantelzorgers vinden het belangrijk en erg leuk om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. En waar kun je elkaar op een gemakkelijke en leuke manier leren kennen? In een keuken en gezellig aan tafel natuurlijk!

Steunpunt Mantelzorg is blij dat bovengenoemde restaurants de HotSpot Meerssen/ Valkenburg aan de Geul een warm hart toedragen. De eerste kookles start op maandag 16 april in restaurant SamSam van 17.00 tot 19.00 uur.

Help je thuis mee in de zorg voor een langdurig ziek familielid? Vind je het leuk om andere jonge mantelzorgers te ontmoeten en te leren koken van een echte kok? Meld je dan aan bij Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL, 043-3215046 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ) of stuur ons een e-mail; t.goessen@voormantelzorgers.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden!