Bijna kwart 40-plussers heeft COPD

Array

COPD komt veel meer voor dan gedacht, terwijl de ziekte bij de meeste personen onbehandeld blijft. Dit blijkt uit een steekproef uit de bevolking van Maastricht. Van de mensen ouder dan veertig jaar heeft 23,7% COPD. Van de mensen ouder dan 70 jaar heeft zelfs 41,6% COPD.

Longarts Lowie Vanfleteren en collega’s namen een blinde steekproef van 592 personen ouder dan 40 jaar in de regio Maastricht en verrichtten bij al deze personen een longfunctie-onderzoek. Bij 28,5% van de mannen en 19,5% van de vrouwen is sprake van een chronische luchtwegvernauwing die bij COPD past. Dit percentage stijgt met de leeftijd en met het aantal gerookte sigaretten tot 41,6% bij de zeventig-plussers. Het onderzoek wordt deze maand gepubliceerd in Respiratory Medicine.

Uit het onderzoek blijkt dat COPD veel meer voorkomt dan gedacht. Het RIVM schat de incidentie op slechts 1,8% van alle mannen en 1,6% van alle vrouwen. Bovendien wist maar 8,8% van de onderzochte groep mensen dat ze COPD hadden. Het gros van de mensen met COPD krijgt dus geen behandeling voor de ziekte. Door de toenemende vergrijzing en de aanhoudende consumptie van sigaretten en andere rookwaren blijft het aantal mensen met COPD de komende decennia stijgen en daarmee de belasting voor de zorg en maatschappij. Volgens de onderzoekers staat de overheid dan ook voor de uitdaging om de zorg in te richten op de groeiende stroom patienten en om de consumptie van tabaksproducten verder terug te dringen.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit onderzoek van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+) en CIRO+, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen in Horn. Het onderzoek maakt deel uit van een wereldwijd initiatief om de belasting van COPD voor mens en maatschappij te bestuderen. COPD is een invaliderende chronische aandoening die gekenmerkt wordt door chronische vernauwing van de luchtwegen. De ziekte gaat gepaard met kortademigheid, hoesten en slijm en heeft grote invloed op het functioneren en de gezondheidstoestand van de patienten. De verwachting is dat COPD in 2020 de derde doodsoorzaak wereldwijd zal zijn. De diagnose COPD wordt vaak niet of laat gesteld en betrouwbare gegevens over het vóórkomen van deze aandoening in Nederland waren tot op heden niet beschikbaar. Hierdoor worden veel patienten niet herkend en niet behandeld, waardoor zij met veel klachten blijven zitten. Betrouwbare gegevens over het vóórkomen en de maatschappelijke gevolgen van COPD zijn van belang om het bewustzijn voor deze aandoening te vergroten.

bron: AZM

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen