Stroomschema keuzemomenten bij substitutie van de KNMP bij veel medici onbekend

0
785

Substitutie is het onderling vervangen van handelsproducten (HPK) met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde farmaceutische vorm (= dezelfde GPK). Substitutie blijft juridisch een interessant gegeven. Dat komt door de vele betrokkenen: de patient, de verzekeraar, de voorschrijver, de afleveraar en de producent/importeur. Zij hebben allemaal rechten en plichten. Bij middelen met een smalle therapeutische breedte en/of een specifiek afgifteprofiel brengt substitutie het risico met zich mee van bijwerkingen of een verminderde werking. De KNMP het Stroomschema keuzemomenten bij substitutie ontwikkeld. Daarnaast is het ook mogelijk om het duurdere specialité te vervangen door het goedkopere parallelgeïmporteerde geneesmiddel. Tijdens het debat “Kostenbesparing in de GGZ” bleek dat veel medici niet goed op de hoogte zijn van de regels die de KNMP voor apothekers heeft opgesteld. Vandaar dat we dat Stroomschema keuzemomenten bij substitutie van de KNMP nog maar eens onder de aandacht brengen.