NPCF: kwaliteit en openheid over het aanbod van SEH’s moet op tafel

De NPCF heeft de minister een brief geschreven over de noodzaak van openheid over het aanbod en de kwaliteit van de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederlandse ziekenhuizen.

Nu is teveel onduidelijkheid hierover en patienten weten zodoende niet hoe het gesteld is met de SEH waar ze terechtkomen. De NPCF wil hierin verandering zien.

Geachte mevrouw Schippers,

Bij spoedzorg zijn twee zaken van essentieel belang: bereikbaarheid en het niveau van het zorgaanbod. Het is niet zozeer noodzakelijk dat elke Spoedeisende Hulp (SEH) hetzelfde niveau van zorg biedt; de zorgbehoefte van patienten, ook op de SEH, verschilt.

We vinden het wel van groot belang dat patienten die acute zorg van een SEH nodig hebben, direct naar het meest passende ziekenhuis gaan. Daarvoor is helderheid over de profielen en de kwaliteit van SEH’s nodig.

Reacties
De uitzending van Nieuwsuur van zaterdag jl, waarin ons verzoek aan u ter sprake kwam, heeft geleid tot de nodige reacties. Patienten bevestigen de onduidelijkheid die er is ten aanzien van de kwaliteit en het zorgaanbod van SEH’s.

De ervaringen van patienten laten zien dat die onduidelijkheid leidt tot onwenselijke situaties in levensbedreigende omstandigheden, en dat motiveert ons om hierbij een oproep aan u te doen om te komen tot openheid van de profielen en de kwaliteit van SEH’s.

Concurrentiebelangen
De minimumeisen waar de IGZ toezicht op houdt volstaan niet om inzicht te geven in kwaliteit van SEH’s. De beschikbaarheid van specialisten, de noodzakelijke apparatuur, de inzetbaarheid van zorgverleners etc. zijn niet vastgelegd.

Afgelopen februari verscheen een rapport van de Gezondheidsraad waarin wordt gepleit voor meer kwaliteitsnormen. We zien dat de zorgaanbieders zelf moeilijk te bewegen zijn om openheid te geven over hun kwaliteit.

Zo constateerde de Landelijke Vereniging voor Traumacentra eind 2010 al in een Regionale landkaart van de SEH profielen dat in gebieden waar een grotere concentratie aan ziekenhuizen bestaat, concurrentiebelangen van ziekenhuizen een dominante rol spelen.

Het debat over marktwerking, concentratie en spreiding van zorg maakt dat ziekenhuizen met name ontwikkelingen afwegen naar de gevolgen hiervan voor hun strategische positie.

Belang van transparantie
Transparantie van de (spoed-)zorg zal bijdragen aan het vertrouwen van patienten. Transparantie zal ook bijdragen aan het begrip van omwonenden als er een SEH gesloten wordt. Als immers duidelijk wordt dat de overlevingskansen 15 km verderop aanzienlijk groter zijn, komt dat ten goede aan het begrip van de populatie en het draagvlak voor een eventuele sluiting.

De spoedbeleving van een patient en de snelheid waarmee een hij/zij in acute nood geholpen kan worden is en blijft daarbij van essentieel belang. Er moet voldoende aanbod zijn van spoedzorg dichtbij, zowel van Huisartsenposten als van Spoedposten en Spoedeisende Hulpposten.

Spreiding en concentratie
Bij voorkeur vindt spoedzorg dichtbij en snel plaats, maar soms verder weg als dat beter is. De spoedbeleving van een patient en de snelheid waarmee een hij/zij in acute nood geholpen kan worden is en blijft daarbij van essentieel belang.

Er moet voldoende aanbod zijn van spoedzorg dichtbij, zowel van Huisartsenposten als van Spoedposten en SEH’s. Dat vereist afstemming en samenwerking tussen alle bij de spoedzorg betrokken zorgverleners en ziekenhuizen.

De NPCF pleit daarnaast voor geïntegreerde spoedposten om onduidelijkheid bij patienten tegen te gaan. De gespecialiseerde acute zorg kan dan meer geconcentreerd worden op een aantal plaatsen in Nederland, wat de kwaliteit ten goede komt. Het is vooral belangrijk dat een patient snel naar de juiste plek gebracht of gestuurd wordt. Het moet daarbij duidelijk zijn wat de patient daar kan verwachten.

Met vriendelijke groet,

Wilna Wind,
directeur Nederlandse Patienten Consumenten Federatie