Flink groei voor Philips bij Healthcare en bij groeiactiviteiten van Consumer Lifestyle

0
180

Philips behaalt in het eerste kwartaal een omzet van EUR 5,6 miljard en een EBITA van EUR 552 miljoen
Financiele resultaten over het eerste kwartaal: Goede groei bij Healthcare en bij groeiactiviteiten van Consumer Lifestyle. Bij Lighting bleef de omzet van LED-producten stijgen. Verbetering van de EBITA bij Healthcare en Consumer Lifestyle; daling van de EBITA bij Lighting.
De vergelijkbare omzet van Healthcare was 9% hoger dan in dezelfde periode van 2011, met een zeer sterke groei van 27% in groeiregio’s. De vergelijkbare orderontvangst voor apparatuur steeg 7% ten opzichte van dezelfde periode van 2011, met de sterkste bijdrage van Patient Care & Clinical Informatics (PCCI). De in het kwartaal behaalde EBITA-marge was 10,2%.

  • Vergelijkbare omzet 4% hoger, vooral dankzij 9% groei bij Healthcare
  • Omzet in groeiregio’s 9% hoger op vergelijkbare basis
  • EBITA van 9,8% van de omzet
  • Nettoresultaat van EUR 249 miljoen
  • Vrije kasstroom van EUR 642 miljoen
  • TV joint venture met TPV voltooid, Senseo-transactie met Sara Lee afgerond
  • Philips verkoopt onroerend goed van High Tech Campus Eindhoven
  • Kostenbesparingen op schema

De omzet van Consumer Lifestyle daalde 1% op vergelijkbare basis, waarbij de sterke groei bij Personal Care, Health & Wellness, en Domestic Appliances tezamen tenietgedaan werd door een daling bij Lifestyle Entertainment. De in het kwartaal behaalde EBITA-marge was 20,1%, mede doordat de resultaten positief werden beïnvloed door een eenmalige bate uit de verlenging van het samenwerkingsverband met Sara Lee.
De vergelijkbare omzet van Lighting steeg 2% ten opzichte van dezelfde periode van 2011; de midden-enkelcijferige omzetgroei bij alle activiteiten werd deels tenietgedaan door een daling bij Lumileds. De omzet van LED-producten steeg 22% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011, en bedraagt nu 16% van de totale omzet van Lighting. Lighting behaalde een hoog-enkelcijferige omzetstijging in zijn groeiregio’s. De resultaten werden negatief beïnvloed door operationele problemen bij Consumer Luminaires en Lumileds, alsmede een eenmalig verlies op de verkoop van activa. De EBITA kwam uit op 3,0%.
We hebben 43% gerealiseerd van ons programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 2 miljard sinds het begin van het programma in juli 2011.
Vooruitgang bij Accelerate!, Philips’ resultaatverbeterings- en veranderingsprogramma
In het eerste kwartaal van 2012 kwam ons meerjarenprogramma Accelerate! steeds beter op gang, met nog veel ruimte voor verdere verbeteringen. De implementatie van de gedifferentieerde prestatiemanagement-benadering leidt tot verbetering van de resultaten en het marktaandeel in een groot aantal activiteit/markt-combinaties. We hebben de versterking van de leiderschapsteams in al onze belangrijke markten voltooid. Met de programma’s voor verbetering van de kosten, snelheid en effectiviteit van de integrale (‘end-to-end’) klantenwaardeketen wordt goede vooruitgang geboekt. De acties om te voldoen aan ons aangekondigde programma voor vermindering van onze overheadkosten liggen op schema; het totaal van de besparingen in het eerste kwartaal van 2012 bedroeg EUR 37 miljoen. De cumulatieve besparingen tot aan het eind van 2012 zullen naar verwachting EUR 400 miljoen bedragen. Om in de onderneming een cultuur van resultaatverbetering te creeren, hebben daarnaast circa 200 van onze leiders deelgenomen aan een intensief programma voor gedragsverandering, dat bemoedigende feedback heeft opgeleverd.

 
Ik ben bemoedigd door onze resultaten in het eerste kwartaal van 2012, die voor Philips een eerste stap in de goede richting zijn op onze weg naar waardecreatie om onze financiele doelstellingen voor de middellange termijn (2013) te realiseren. De invloed van Accelerate! op de resultaten van de onderneming wordt merkbaar, en de initiatieven voor kostenvermindering liggen op schema. De omzet en orderontvangst van Healthcare lieten een flinke groei zien, en de groeiactiviteiten van Consumer Lifestyle blijven het goed doen. Na de neerwaartse trend gedurende de afgelopen zeven kwartalen ben ik verheugd over de verbetering van de prestaties bij Lighting ten opzichte van het voorgaande kwartaal, waarbij organisatorische veranderingen en operationele verbeteringen inmiddels hun vruchten afwerpen.
Van groot belang is ook dat we in het afgelopen kwartaal de oprichting van de TV joint venture volgens planning hebben voltooid, hetgeen een van onze topprioriteiten was.
Ik ben bovendien verheugd over twee belangrijke uitbreidingen van ons Executive Committee, t.w. Eric Rondolat, die onze Lighting-sector zal gaan leiden, en Deborah DiSanzo, die leiding zal gaan geven aan Healthcare. Eric brengt een schat aan ervaring mee vanuit de energiebeheersector en is zeer geschikt om leiding te geven aan onze overgang naar LED-verlichtingsoplossingen. En Deborah is een Healthcare-veteraan die, met haar zeer succesvolle staat van dienst bij Philips, continuïteit biedt aan onze grootste sector.
We blijven behoedzaam ten aanzien van de rest van 2012 gezien de onzekerheid in Europa, met name in de markt voor de gezondheidszorg en de bouwsector, en de teruglopende groei in de wereldeconomie. Zoals reeds meegedeeld, verwachten we dat onze resultaten in 2012 nadelig zullen worden beïnvloed door herstructureringslasten en eenmalige investeringen gericht op verbetering van onze prestaties in het kader van ons meerjarenprogramma Accelerate!. Wij verwachten dat ondanks deze eenmalige lasten de onderliggende operationele marges en de kapitaalefficientie in de sectoren in de tweede helft van 2012 zullen verbeteren.
Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips Electronics N.V.

 

 

Quarterly report

Presentatie