Unie KBO gaat criminaliteit te lijf

Unie KBO gaat criminaliteit te lijf
De Unie KBO gaat de toenemende criminaliteit tegen ouderen te lijf. De seniorenorganisatie sprak met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over maatregelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van de toenemende criminaliteit tegen ouderen. Ook organiseert de Unie KBO voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen over integrale veiligheid en kunnen leden een veiligheidscheck aan huis aanvragen.

Zorgen
Bijna één op de twee Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid van senioren, zo blijkt uit een onderzoek, in opdracht van de Unie KBO. De Nederlandse bevolking verwacht dat over tien jaar de huidige veiligheidssituatie voor senioren is gezakt van het huidige rapportcijfer 5.3 naar een zorgelijke 4.9. Minister Opstelten spreekt van een trend bij criminelen om juist ouderen als slachtoffer te kiezen en benadrukt dat er op dit onderwerp een focus is bij de politie en bij de minister zelf.

Maatregelen
De seniorenorganisatie deed de minister een aantal maatregelen aan de hand die kunnen bijdragen aan de bestrijding van de toenemende criminaliteit tegen ouderen. Een van de suggesties is ouderen sneller en beter te waarschuwen wanneer criminelen actief zijn in hun woonomgeving. Ook stelt de organisatie een speciale portefeuille Senioren en Veiligheid in de Raad van Korpschefs voor.

Veiligheidscheck
Naast het zelf organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen over integrale veiligheid en het aanbieden van een veiligheidscheck aan huis, helpt de Unie KBO haar lokale afdelingen met het organiseren van groepsbijeenkomsten over dit thema.

bron: CCV