Niewe MBBer.nl: website voor radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen is de beroepsnaam voor de (gespecialiseerd) radiodiagnostisch laborant, de radiotherapeutisch laborant en de medisch nucleair werker veranderd in 1 naam: MBB (Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundige).
Omdat de MBBer als beroepsgroep geen gezamenlijk platform heeft waarop allerlei informatie te vinden is omtrent het beroep van de MBBer, hebben wij met enkele enthousiaste mensen de website MBBer.nl opgezet.

Het doel van de website is om 1 gezamenlijk platform te bieden voor alle MBBers of bezoekers met een affiniteit voor het vak van de MBBer (docenten, artsen, studenten, ziekenhuizen etc) om zo allerlei soorten informatie aan te kunnen bieden. Bij het aanbieden van informatie kunt u bijvoorbeeld denken in de trand van: casussen vanuit het werkveld, interessante naslagwerken, vacatures, bij en na-scholingen, opleidingen, nieuwsberichten, interessante producten en allerlei andere informatie. Ook de mogelijkheid voor de leden tot het creeren van een professioneel netwerk behoort tot onze speerpunten.
Naast het contact met de beroepsvereniging NVMBR behoort Hogeschool INHolland en diens alumnivereniging ook bij ons netwerk. De Alumnivereniging maakt het voor ons al mogelijk om een groot bereik te hebben binnen de afgestudeerde en werkende MBRT’er.

Op dit moment zijn wij erg groeiende en krijgen wij steeds meer vraag vanuit het werkveld naar bredere informatie die de link legt naar de industrie. Mede hierom denken wij dat onze bezoeker precies past bij uw doelgroep. Via ons kunt u op een goedkope, makkelijke en laagdrempelige manier uw bedrijf en product kenbaar maken binnen een groot scala aan professionals die de website MBBer.nl op regelmatige basis bezoekt.

Ik hoop dat we op deze manier een goed beeld hebben geschetst van de mogelijkheden die wij als groeiend platform (kunnen) bieden, en ik hoop dat wij uw interesse hebben gewekt om uw bedrijf kenbaar te maken binnen de professionele MBBer en diens aanverwanten.