Dag van het Gezin 2012: bewindsvrouwen onderwijs en zorg bezoeken samen ouders en kinderen

Ouders, scholen en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) kunnen veel aan elkaar hebben bij opvoedvragen. Tijdens een bezoek aan basisschool De Keizerskroon in Pijnacker-Nootdorp spraken minister van Bijsterveldt (OCW) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) met ouders, leerkrachten en medewerkers van het CJG over opvoeden en het belang van een goede samenwerking voor de ontwikkeling van kinderen. Aanleiding voor het bezoek was de internationale Dag van het Gezin.

Veldhuijzen van Zanten: “Een veilige, betrokken omgeving om in op te groeien en op te voeden is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving, dus van ons allemaal. Ouders staan aan het roer in de opvoeding maar elke ouder twijfelt weleens over wat het beste is. Hou die opvoedvragen niet voor jezelf maar praat erover met mensen in je omgeving, op school of in het CJG. Dan ontdek je dat je niet de enige bent die met vragen rondloopt en heel vaak kun je elkaar een handje helpen. Elkaar ontmoeten en over opvoeden praten, kan eenvoudiger als scholen en Centra voor Jeugd en Gezin veel samen optrekken.”

Tijdens het gesprek spraken de minister en staatssecretaris met ouders en leerkrachten over de rol van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen en over verschillende mogelijkheden waarmee scholen de betrokkenheid van ouders kunnen vergroten. Beide bewindspersonen zien de ouders en het gezin als basis voor de opvoeding. Professionals zijn belangrijk maar de rol van de ouders is zowel in de zorg als in het onderwijs onmisbaar. Als zij het niet alleen kunnen, heeft een kind recht op ondersteuning.

Voor minister Van Bijsterveldt is het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen een belangrijk speerpunt. Van Bijsterveldt: “Het is belangrijk dat scholen ouders actief betrekken bij de school van hun kinderen en daarbij ook de samenwerking aangaan met relevante partners, zoals de centra voor Jeugd en Gezin. Zodat ouders met vragen over opvoeding of schoolzaken ook goed op weg worden geholpen. Een goede samenwerking vormt dan ook de sleutel voor een succesvolle schooltijd.”

School met Centrum voor Jeugd en Gezin
De Keizerskroon in Pijnacker-Nootdorp is een nieuwe basisschool voor de wijk Keijzershof die actief samenwerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Medewerkers van het CJG organiseren bijvoorbeeld koffieochtenden op school waar ouders even kunnen binnenlopen om over een opvoedonderwerp te praten. In de nieuwbouw van de school komt een permanente ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en met CJG medewerkers in gesprek kunnen komen.

Internationale Dag van het Gezin
Eind 1993 werd door de Verenigde Naties 15 mei als Internationale Dag van het Gezin (International Day of Families) uitgeroepen. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin.

Bron: Rijksoverheid