Vijf jaar Centra voor Jeugd en Gezin: wat is bereikt, komt op 20 september aan bod

Array

De afgelopen vijf jaar hebben vele gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) opgericht. De meeste staan nu als een huis; of als een netwerk. Soms blijft het daarbij. Maar er is nog veel te verbeteren aan de professionele kwaliteit van CJG’s. Dat is en blijft de uitdaging voor de komende jaren, zeker in het licht van de transitie en transformatie van de jeugdzorg! Daarom organiseren het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Julius Centrum opnieuw een congres over de recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en kwaliteit van de CJG’s: op vrijdag 20 september op de Universiteit Utrecht.

Vorig jaar kregen beroepsverenigingen de kans hun visie te geven op de Centra voor Jeugd en Gezin. Dit jaar komen innovatoren en onderzoekers uit het veld zelf aan het woord in twee series van zes workshops. Oproepen via websites en nieuwsbrieven om met voorstellen voor de workshops te komen leverden tientallen reacties op: Het bruist overal in Nederland van het enthousiasme om preventie, toeleiding,  zorgtoewijzing, interventies, digitalisering en andere innovaties tot wasdom te brengen.

Uit al de aanbiedingen selecteerde de congrescommissie (Marga Beckers, NCJ, Bert Prinsen, NJi en ondergetekende een gevarieerd programma van workshops. Vóór en na deze workshoprondes vinden plenaire inleidingen plaats. Marianne Donker is directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS. Zij biedt een overzicht van recente bestuurlijke ontwikkelingen bij de overheid. Daarna gaat NCJ directeur Ferdinand Strijthagen in op de recente professionele ontwikkelingen. Tom van Yperen sluit de trits van plenaire lezingen af. Als orthopedagoog en expert voor effectieve jeugdzorg bij het NJI schetst hij recente wetenschappelijke ontwikkelingen over wat werkt in het CJG op het gebied van preventie van opvoed- en opgroeiproblemen en wat geschikte kwaliteitsindicatoren zijn voor een werkzaam CJG.

Aan het einde van de dag dit jaar geen forumdiscussie maar een boeiende, goed verstaanbare Engelse spreker, die enkele jaren geleden al optrad op ons congres en die toen hoog scoorde bij de congresdeelnemers. Zijn naam is Edward Melhuish, Hij is hoogleraar Human Development aan de University of London. Hij gaat in op lange termijn effecten van vroegtijdige interventies bij de jeugd. Wil jij naar dit congres? Klik dan hier.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen