Richtlijn Werken met Diabetes beschikbaar

Werken en diabetes zijn goed te combineren. Toch hebben veel werkenden met diabetes problemen om hun baan te behouden of hebben ze moeite bij het vinden van een passende baan.

Op initiatief van NVAB, VGI, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en NHG
is de multidisciplinaire richtlijnmodule Diabetes en Arbeid opgesteld. Daarin worden de zes belangrijkste aspecten van het werken met diabetes behandeld.

Het doel van de richtlijnmodule is om zorgverleners en richtlijnontwikkelaars van kennis en hulpmiddelen te voorzien waarmee zij mensen met diabetes nog beter kunnen helpen bij het vinden, behouden en hervatten van werk. Zo bevat de richtlijnmodule een individueel werkplan diabetes. Daarin kunnen mensen met diabetes samen met hun bedrijfsarts allerlei zaken over het werk vastleggen. Ze kunnen het werkplan dan meenemen naar bijvoorbeeld de huisarts of de diabetesverpleegkundige. Maar het is ook handig om het werkplan aan de leidinggevende te laten zien, zodat die in het werk rekening kan houden met de aandoening.

Verder is er speciaal voor mensen met diabetes een training over werken met diabetes gemaakt.

Hier vindt u meer informatie en kunt u de richtlijnmodule downloaden.

bron: NVAB