‘Nauwelijks controle apotheken op medicijngebruik’

‘Vooral bij herhaalrecept laten apotheken verantwoordelijkheid liggen’
De meerderheid van apotheken laat na om patienten voldoende te informeren over de werking en de bijwerking van medicijnen. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau MediQuest in opdracht van zorgverzekeraar CZ. Een derde van de ondervraagde patienten geeft aan geen uitleg over het verstrekte medicijn te hebben gekregen van de apotheek. In 68% van de gevallen heeft de apotheker ook nagelaten om na twee weken te vragen of het medicijn had gewerkt. Slechts 1 van alle onderzochte apotheken hield zich aan de afspraken over controle op medicijngebruik.

Apothekers zijn contractueel verplicht om bij de eerste keer dat een patient medicijnen krijgt, uitleg te geven over de (bij-)werking van de medicijnen. Datzelfde contract verplicht de apotheker om na twee weken, als het recept voor langere tijd wordt uitgegeven, te vragen of het medicijn goed gewerkt heeft en of er nog bijwerkingen waren.

Verantwoordelijk
Rens van Oosterhout (Manager Farmacie CZ): “Als zorgverzekeraar voelen wij ons verantwoordelijk om de vinger aan de pols te houden als het gaat om kwaliteit van de zorg. Verkeerd medicijngebruik kan grote consequenties hebben. De apotheker is een belangrijke schakel tussen arts en patient als het gaat om het bewaken van de juiste inname, dosis en werking van een medicijn. Teveel apothekers geven zonder voldoende uitleg gewoon medicijnen mee. Terwijl ze extra betaald worden om die uitleg te geven. En dat is niet voor niks.”

Klantervaring
CZ ondervroeg klanten van 420 apotheken naar hun ervaringen. De belangrijkste vraag was: Heeft u voldoende uitleg gekregen over het gebruik, de werking en de bijwerking van het medicijn? De meerderheid van de ondervraagden geeft aan niet alle informatie te hebben gekregen die de apotheker wel zou moeten geven. CZ heeft alle onderzochte apotheken geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en daarbij ook de individuele scores aangegeven. Patienten kunnen de scores van hun apotheek lezen op de zorgzoeker op www.CZ.nl. De zorgverzekeraar roept de apothekers op om de afspraken over de eerste en de tweede uitgifte (twee weken later) van medicijnen na te komen. Als extra prikkel kan CZ er voor kiezen om bij de inkoop van de zorg de apothekers die minder presteren, ook minder te betalen.

bron: APS