Minder verspilling in zorg door maatwerk medicatie

De verspilling van geneesmiddelen in de thuiszorg en bij zorginstellingen kan fors worden teruggebracht. Een handig en efficient systeem waarbij patienten wekelijks op maat geneesmiddelen krijgen zorgt voor aantoonbaar minder spillage.

Volgens Minister Schippers van Volksgezondheid zijn er jaarlijks miljoenen euro’s te besparen op de zorg door zuiniger om te springen met medicijnen. De minister is geschrokken van een recent onderzoek van thuisorganisatie Buurtzorg. Daaruit zou blijken dat patienten voor zo’n 100 euro aan overgebleven medicijnen en verbandmiddelen thuis hebben liggen. Minister Schippers wil deze verspilling aanpakken.

Maatwerk
Door medicatie op maat aan patienten te leveren kan de verspilling van geneesmiddelen in de thuiszorg en in instellingen fors worden teruggebracht. Dat kan door gebruik te maken van een strip van plastic zakjes. In elk zakje bevinden zich precies die medicijnen die op hetzelfde moment ingenomen dienen te worden door de patient. Op het zakje staat vermeld wanneer de inname moet plaatsvinden. Met een dergelijk systeem kan de gebruiker gemakkelijk controleren of alle medicijnen zijn gebruikt. En hoeft hij niet langer te onthouden wanneer welk geneesmiddel in welke hoeveelheid ingenomen moet worden. Hij opent simpelweg het volgende zakje van de rol, op het tijdstip dat op het zakje vermeld staat. Bovendien heeft de patient nooit meer dan een week genees-middelen op voorraad. De patient krijgt maatwerk en de verspilling is sterk verminderd: de patient hoeft immers niets weg te gooien en hij weet precies wanneer hij het geneesmiddel moet innemen.
Apotheek Voorzorg, onderdeel van de Mosadex groep, in Elsloo levert dit maatwerk aan patienten in instellingen en in de thuissituatie. Directeur Hans Verstijnen: “Voor een optimale werking van geneesmiddelen en het tegengaan van spillage is het belangrijk dat deze op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid ingenomen worden. Dat is niet zo gemakkelijk als iemand meerdere genees-middelen gebruikt. Ons systeem, de Medicatierol, werkt echt. Jaarlijks maken we meer dan 5,5 miljoen individuele weekdoseringen voor meer dan 100.000 patienten in instellingen in het hele land. Ik durf te stellen dat als meer instellingen hier gebruik van maken de spillage voor meer dan helft wordt verminderd. Welke medicijnen er precies in een Medicatierol zitten, wordt uiteraard bepaald door het recept dat de arts voorgeschreven heeft. “
Volgens Hans Verstijnen zijn er nog veel huisartsen en instellingen die moeten wennen aan deze manier van medicatielevering. “Men is daar toch nog steeds gewend aan medicijnen in doosjes. Als artsen de medicatierol ondersteunen dan gaat de spillage vanzelf naar beneden en neemt de therapietrouw toe.”
Apotheek Voorzorg maakt onderdeel uit van de Mosadex groep, marktleider in farmaceutische dienstverlening.

Meer informatie: Niels van Haarlem, manager corporate communicatie Mosadex
tel.: 06-46251553
[email protected]
www.apotheekvoorzorg.nl www.mosadex.nl

Recente artikelen