Transitie toolkit diabetes

Goed voorbereid overstappen van kinder- naar volwassenen diabeteszorg
In het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! (2008-2012) is een schat aan ervaringen opgedaan om jongeren met diabetes beter voor te bereiden op de transitie van kinderarts naar internist. Zo wordt voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen. Alle kennis en ervaringen zijn gebundeld in de digitale Diabetes Transitie Toolkit (www.opeigenbenen.nu). Deze bevat meer dan 30 bestaande en nieuw ontwikkelde interventies, gericht op jongeren, de professionals en de zorgorganisatie. Aan de hand van een Tienstappenplan kunnen teams van zorgverleners gericht aan de slag om transitiezorg te verbeteren.

Steeds meer jongeren met chronische aandoeningen: dat betekent gelukkig ook dat ze steeds vaker volwassen worden en naar de zorg voor volwassenen overgaan. Maar de transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg verloopt vaak slecht. Er is nog te weinig aandacht voor het zelfstandig worden van deze jongeren en hun optimale participatie in de samenleving.

Marlies Goverde (kinder diabetesverpleegkundige van het VUmc team dat deelnam aan het Actieprogramma) is enthousiast over de praktische toepasbaarheid van de Transitie Toolkit: “Door één simpele muisklik zijn samenvattingen, interventiebeschrijvingen en ervaringsverhalen direct toegankelijk. Op een hele efficiente en inzichtelijke manier kunnen we de belangrijkste informatie vergaren en zelf aan de slag. Zo wordt het eenvoudiger om onze kennis en ervaring met anderen te delen!”

Naast een algemene versie is er met behulp van subsidie uit het Nationaal Actieprogramma Diabetes ook een Transitie Toolkit Diabetes gemaakt. Alle interventies zijn bruikbaar om de zorg voor deze kwetsbare, soms moeilijke patientengroep te ondersteunen. Denk aan interventies zoals: jongeren alleen in de spreekkamer, individueel transitieplan, enzovoort.  Deze interventies kunnen selectief en gericht ingezet worden om transitiezorg snel en effectief te verbeteren. De resultaten van het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! laten zien dat binnen een jaar jongeren actiever in de spreekkamer worden en zorgverleners minder knelpunten ervaren. Over deze en andere resultaten is meer te lezen in het boek ‘Op Eigen Benen Vooruit!; betere transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen’ (2012), te bestellen via www.opeigenbenen.NU.

bron: NDF