Kwaliteit ambulancezorg in gevaar

0
256

De kwaliteit van de ambulancezorg is in gevaar. Dat stellen kaderleden van Abvakabo FNV die werkzaam zijn bij de Regionale Ambulance Voorzieningen verspreid over Nederland. Bestuurder Fred Seifert van Abvakabo FNV: ‘De achteruitgang van de kwaliteit van de ambulancezorg is een landelijke trend. De nieuwe ambulancewet laat al jaren op zich wachten. Ambulancediensten maken hiervan dankbaar gebruik door regels en normen zelf in te vullen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de hulpverlening.’

De vakbond heeft de signalen van leden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die een onderzoek instelt. ‘Maar wij pleiten voor steviger toezicht. De minister van Volksgezondheid moet adequater optreden zolang de nieuwe wet op zich laat wachten’, aldus Seifert.

De belangrijkste meldingen van ambulancemedewerkers:

  • Steeds meer ambulances worden door onbekwaam personeel bemand. ‘Steeds vaker wordt personeel ingezet met onvoldoende opleiding (bijvoorbeeld zonder ervaring in acute psychiatrie) of met onvoldoende ervaring (na een dag inwerken al zelfstandig verder op een auto).’
  • De paraatheid van ambulances staat onder druk. ‘Bij onze dienst is niet meer duidelijk wanneer een ambulance of een quasi-ambulance wordt ingezet. Steeds vaker worden zogeheten rapid responders (motorambulances) of zorgambulances ingezet op een vergunning voor een ambulance die volledig bemand moet zijn. Hierdoor gaat het langer duren voordat een slachtoffer van een ongeval naar een ziekenhuis wordt vervoerd, omdat eerst een behandeling plaatsvindt. Dit is lang niet altijd in het belang van het slachtoffer.’
  • De werkdruk van ambulancepersoneel neemt onverantwoord toe. ‘Overwerk neemt toe, maar ook roosters worden zodanig opgesteld dat meer uren per dag moeten worden gewerkt. Soms tot 12 uur per dag, met alle risico’s van dien.’
  • Het materiaal wordt slechter en de benodigde inventaris is niet voorhanden. ‘Nieuwe ambulances worden later aangeschaft, banden worden later vernieuwd of inventaris wordt niet adequaat geïnspecteerd voor een uitruk.’