Beantwoording Kamervragen over het vrijgeven van de tarieven in de mondzorg

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het vrijgeven van de tarieven in de mondzorg en het bericht dat tandartsen helemaal niet willen concurreren.

1 Hebt u kennis genomen van het bericht: “Tandartsen willen niet concurreren”? 1)
1 Ja.
2 Hoe beoordeelt u het feit dat driekwart van de tandartsen geen zin had om eenmalig op korte termijn een kroon te plaatsen bij patienten die “shoppen”? Hoe beoordeelt u het feit dat slechts de helft van de tandartsen de patient wilde behandelen als de patient vaste klant werd? Past dit beeld in uw visie op de concurrentie in de zorg en het vrijgeven van de tarieven in de mondzorg?
3 Hoe beoordeelt u het feit dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde het heel begrijpelijk en verstandig vindt dat tandartsen terughoudend zijn met patienten die eenmalig een kroon willen laten plaatsen?
4 Deelt u de mening dat zij hiermee ingaan tegen de principes van het experiment van vrije tarieven? Zo ja, deelt u de mening dat dit experiment dus gestopt moet worden?
2, 3, 4 Meer keuzevrijheid voor de patient is één van de doelstellingen van het experiment. Dat betekent dat patienten naar een andere tandarts moeten kunnen gaan als zij dat om welke reden dan ook willen.
Tandartsen kunnen ervoor kiezen om bij voorkeur duurzame behandelrelaties op te bouwen met hun patienten. Ik vind echter dat als een patient besluit om voor een behandeling bij een andere tandarts aan te kloppen daarvoor ruimte moet zijn. Is dat niet het geval, en kan de patient dus niet weg bij zijn eigen tandarts (die bijvoorbeeld te duur kan zijn) dan draagt dat niet bij aan het welslagen van dit experiment. In die zin vind ik de bevindingen van het Consumentenbond onderzoek dan ook teleurstellend.
1) Telegraaf, 24 mei 2012

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen