26 miljoen voor tegengaan obesitas bij kinderen

Minister Schippers van VWS steekt EUR26 miljoen in het tegengaan van obesitas bij kinderen. Zij heeft de Tweede Kamer per brief laten weten hoe zij deze investering invult. Schippers wil meer aandacht voor gezondheid op school, een gezonde leefstijl en het stimuleren van sporten en bewegen.
Ook moet er een extra contact zijn tussen jongeren en de jeugdgezondheidszorg.

Zo nodig moet dit contactmoment worden aangevuld met een extra gesprek, een groepsbijeenkomst of gerichte ondersteuning aan een leerkracht. V&VN is blij met het extra contactmoment voor jongeren waarin aandacht geschonken wordt aan gezond gewicht.

Breed ingezet
Inge Parlevliet, voorzitter van de Fractie Jeugd van V&VN: “Wij zijn heel blij met het extra geld voor een contactmoment op 15 of 16 jaar. Op die leeftijd wordt vaak psychiatrische problematiek vastgesteld, maar ook worstelen tieners met grote problemen zoals seksuele geaardheid en seksueel overdraagbare aandoeningen. Zo’n contactmoment kan dan heel breed worden ingezet.” Het contactmoment rondom 14 jaar is er al en wordt in veel regio’s uitgevoerd. V&VN wijst er wel op dat preventie bij overgewicht niet begint bij 14 jaar, maar veel eerder. “Overgewicht is een groot probleem aan het worden en dat moet grondig aangepakt worden. Een investering in preventie, informatievoorziening en bewegen juichen wij toe,” aldus Inge Parlevliet.

Gezond gewicht
In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat van de extra middelen voor preventie en palliatieve zorg (EUR 100 miljoen vanaf 2013) een bedrag van EUR 26 miljoen zal worden besteed aan het tegengaan van obesitas bij kinderen. De hoofdpunten van de plannen van Schippers zijn:

* Jongeren op gezond gewicht: intensiveren op en ook na 2014 continueren van het Convenant Gezond Gewicht, door eerder op te schalen en de aansluiting met de lokale zorgsector te verbeteren (EUR 3 miljoen). Hierbij kan het gaan om obesitas maar ook om andere eetstoornissen zoals bijvoorbeeld
anorexia.
* Gezonde school: de aanpak behelst zowel de doorontwikkeling van de gezonde schoolmethode, als ook het meer inzetten op de “voorschool”, een doorlopende leerlijn gezond gewicht, behoud van kennis over voeding en gezond gedrag (waaronder bewegen) binnen het primair onderwijs en het
verspreiden van interventies gericht op een gezonde schoolomgeving (EUR 5 miljoen).
* Geoormerkte verhoging van de Sportimpuls (onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt) voor het kopieren van interventies die gericht zijn op de aanpak van overgewicht bij kinderen (EUR 2 miljoen).
* Impuls individueel contactmoment voor adolescenten (vanaf 14 jaar) en evt. aanvullende (collectieve) activiteiten voor leerlingen in voortgezet en middelbaar onderwijs door de jeugdgezondheidszorg (EUR 15 miljoen).
* Betere informatievoorziening via centra voor Jeugd en Gezin over een gezonde leefstijl aan ouders en jeugd (stichting opvoeden.nl) (EUR 1 miljoen).

bron: V&VN