Erasmus MC-Sophia gaat patiëntjes opereren in – en samen met – het Albert Schweitzer ziekenhuis

Op de foto van de ondertekening: v.l.n.r. aan tafel Conny Meeussen (kinderchirurg Erasmus MC), John Taks (Raad van Bestuur ASz), Bart Vermeulen (sectormanager Erasmus MC); staand v.l.n.r. Marco Schnater en Marco Hoedt (chirurgen ASz), Petra Huijzer (bedrijfsleider chirurgie ASz). Foto Frederike Slieker.
Chirurgen van het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan vanaf deze zomer in Dordrecht patientjes van het Erasmus MC-Sophia opereren. Zij doen dat samen met kinderchirurgen van laatstgenoemd ziekenhuis, die twee keer per maand een dag naar Dordrecht komen. De samenwerking heeft voor het Erasmus MC-Sophia het voordeel dat het extra capaciteit krijgt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis verhoogt op zijn beurt de kwaliteit van zorg aan kinderen in de regio. “Het is nu nog uniek voor Nederland dat een academisch kindercentrum operaties uitvoert in een regioziekenhuis”, zegt chirurg dr. Marco Schnater van het Albert Schweitzer.

De eerste tijd zal het gaan om veel voorkomende, niet spoedeisende ingrepen, zoals liesbreuken, navelbreuken, niet ingedaalde testikels of een cyste of fistel in de hals. Schnater verwacht dat bij gebleken succes ook complexere ingrepen bij kinderen naar Dordrecht komen, zoals correctie van een trechterborst en diverse kijkoperaties bij kinderen. In het begin opereren de Dordtse en Rotterdamse chirurgen de patientjes samen, later doen ze het parallel in verschillende operatiekamers. Zo wordt de capaciteit hoger, terwijl ze wel steeds kennis kunnen uitwisselen.

Schnater zette de samenwerking vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis in gang. “Tot 2005 was ik in opleiding in Dordrecht. Toen ik, na mijn vervolgopleiding in Amsterdam, hier in 2009 terugkwam, viel me op dat kinderen veel vaker dan voorheen werden doorverwezen naar gespecialiseerde kindercentra. Voor deze regio is dat het Sophia. Enerzijds is dat logisch, want zo’n centrum is optimaal ingericht op kinderen. Beroepsverenigingen stellen zeer hoge eisen aan operaties bij kinderen. Maar het effect was óók dat de wachtlijst in het kindercentrum flink groeide.”

Op dit moment moet een kind op een eenvoudige ingreep soms een jaar of langer wachten. “Door patientjes van het Sophia hier te gaan opereren, verkorten we die wachttijd. Als dat eenmaal goed loopt, gaan we proberen om kinderen die in de Drechtstedenregio wonen, maar zich om welke reden dan ook als patient in het Sophia hebben gemeld, in Dordrecht te helpen. Hoewel ze formeel patient blijven in Rotterdam, kunnen ze dan toch dichtbij huis terecht.”

Het gaat te ver om te spreken van een ‘filiaal’ van het Sophia, maar de constructie lijkt daar wel op. Schnater: “Met als groot voordeel voor ons dat wij onze patientjes hogere kwaliteit zorg gaan bieden, die in de buurt komt van academisch niveau.” Hoewel Schnater daar best trots op is, vindt hij dit tegelijk ook een ‘plicht’ voor zo’n groot regioziekenhuis. De Nederlandse Verenigingen voor Kinderchirurgie, Kindergeneeskunde en Anesthesiologie steunen deze vorm van samenwerking, die elders in Nederland vermoedelijk ook gaat ontstaan.

Namens het Erasmus MC-Sophia laat afdelingshoofd Kinderchirurgie prof. dr. René Wijnen weten dat de nieuwe samenwerking een prima stap is om de zorg aan kinderen die een operatie nodig hebben in de regio Zuid-West-Nederland verder gestalte te geven. Wijnen: “Vanuit het Erasmus MC-Sophia zijn wij blij met deze samenwerking.”