Minister doet toezeggingen om risicoselectie te voorkomen

Demissionair minister Schippers (VWS) heeft toezeggingen gedaan om het risicovereveningssysteem verder te verbeteren. Zij deed die toezeggingen in het AO op 3 juli. Patientenfederatie NPCF en de CG-Raad hebben voor dat AO een onderzoeksrapport en een brief aangeboden aan de Vaste Kamercommissie waarin zij waarschuwen voor het feit dat zorgverzekeraars hun verzekerden kunnen selecteren op gezondheidsrisico’s. Minister Schippers heeft toezeggingen gedaan die grotendeels overeenkomen met wat de patientenorganisaties in de brief vragen.

Risicoverevening
Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken; mensen die een ongunstig risicoprofiel hebben. Dit systeem werkt niet perfect: er is sprake van aantoonbaar verliesgevende groepen verzekerden waardoor zorgverzekeraars liever gezonde mensen aan zich binden. De minister heeft nu toegezegd dat het risicovereveningssysteem blijvend verbeterd wordt.

Wat de patientenorganisaties willen
De patientenorganisaties hebben in hun brief gevraagd om regelmatig en onafhankelijk te onderzoeken hoe het risicovereveningssysteem functioneert ten aanzien van de groepen die voorspelbaar verliesgevend zijn. Daarnaast willen de NPCF en de CG-Raad dat de basisverzekering aan strengere
voorwaarden moet voldoen, en er moet scherp en gericht toezicht komen op de kwaliteit van de ingekochte zorg. In de brief wijzen de patientenorganisaties ook op het belang van openheid van de kwaliteit van zorg, en het contracteerbeleid van zorgverzekeraars. Tot slot willen de
patientenorganisaties betrokken worden bij het verbeterproces van risicoverevening.

Wat de minister heeft toegezegd
Demissionair minister Schippers heeft toegezegd dat het risicoverveningssysteem jaarlijks getoetst wordt op voorspelbaar verliesgevende groepen. Ook wordt onderzocht wat er aangepast moet worden in de wet om tussentijds opzegbare polissen – die vooral gezonde verzekerden trekken – onmogelijk te maken. De NZa doet onderzoek naar gesloten collectiviteiten die alleen toegankelijk zijn voor jongeren en hoger opgeleiden. En patientenorganisaties zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van het risicovereveningsmodel

De VWS-woordvoerders van de politieke partijen hebben in het AO over risicoverevening op 3 juli allemaal gerefereerd aan de brief van de NPCF en de CG-Raad.

bron: NPCF