Autonomie in de psychiatrie, maar hoe?

In het julinummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie
Autonomie in de psychiatrie, maar hoe?
Autonomie, vrijheid en zelfbeschikking zijn centrale begrippen in de gezondheidszorg en in de psychiatrie. Er dreigt echter vaak spanning te ontstaan tussen afhankelijkheid van psychiatrische patienten die langdurig in zorg zijn en hun recht op autonomie. Hoe kunnen zorgverleners binnen de psychiatrie een oplossing vinden voor deze spanning? In een lezenswaardig essay zoekt filosoof Frits de Wit de weg in dit belangrijke vraagstuk. Respect voor autonomie veronderstelt dat professionals zich openstellen voor de levensverhalen van patienten. Centraal staat de dialoog, met aandacht voor de levensgeschiedenis, achtergronden en potenties van patienten.

Psychiatrische kunst en autonomie
In een ander essay in dit nummer schetsen Erik Thys en zijn Vlaamse collega-psychiaters de verbinding tussen enerzijds de autonoomste uitingsvorm van de mens, creativiteit en kunst, en anderzijds de psychiatrie. Ook hier is de autonomie van psychiatrische patienten in het geding. Door ziekte of handicap kunnen of willen zij niet zelf hun kunst tentoonstellen, publiceren of verkopen. Meer dan andere kunstenaars hebben zij daarbij derden nodig. Paternalisme en marginalisering zijn dan ook belangrijke gevaren. Verder beschrijven auteurs de zoektocht naar een verband tussen creativiteit en psychiatrische stoornissen.

(In een podcastinterview op de site van het Tijdschrift licht Erik Thys het artikel toe.)

advertentieEinde Bericht ___________________________________________