Dr. G.A. Kool tijdelijk directeur Havenziekenhuis

Met ingang van 20 augustus start dr. G. A. (Bert) Kool als tijdelijk directeur van het Havenziekenhuis. Bert Kool is sinds oktober 2008 Voorzitter Raad van Commissarissen van het Havenziekenhuis en vanuit die functie altijd nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen van het Havenziekenhuis en haar medewerkers. Hij is op de hoogte van de organisatie en visie en beschikt daarnaast over ruime bestuurlijke ervaring binnen de zorg.

Het Havenziekenhuis heeft een specifieke samenwerking met moederorganisatie Erasmus MC, andere instellingen en de huisartsen. De samenwerking tussen het Havenziekenhuis en het Erasmus MC is uniek en komt niet elders in Nederland in deze vorm voor. Dit vraagt aan een tijdelijk bestuurder om specifieke kennis en ervaring.

Het is dan ook op uitdrukkelijk verzoek van de Medische Staf, de OR en de Clientenraad, dat de Raad van Commissarissen en aandeelhouder Erasmus MC Bert Kool hebben gevraagd aan te treden als tijdelijk directeur, ondanks het feit dat zo’n stap voor een lid van de RvC in het algemeen niet aan de orde is. Hij zal deze functie tijdelijk vervullen totdat er weer een nieuwe vaste directeur wordt aangesteld. Bert Kool zal zijn functie van Voorzitter Raad van Commissarissen vanaf  1 augustus neerleggen. Met de tijdelijke benoeming van Bert Kool is de continuïteit van het Havenziekenhuis in samenwerking met het Erasmus MC gewaarborgd.

bron: Havenziekenhuis