Meldactie NPCF Zuinig met Zorg deel 2: AWBZ, hulpmiddelen en woningaanpassingen

De kosten voor de volksverzekering voor langdurig zieken en gehandicapten (AWBZ) lopen flink op. Er gaat jaarlijks meer dan 25 miljard euro in om. Dat betekent dat de gemiddelde werknemer nu maandelijks ruim 300 euro AWBZ-premie betaalt. Patientenfederatie NPCF onderzoekt met een meldactie of AWBZ-zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen volgens patienten efficienter ingezet kunnen worden. Ervaren mensen dat er onnodige kosten worden gemaakt? Vinden mensen dat vrijwilligers en naasten vaker kunnen worden ingezet? De meldactie ‘Zuinig met zorg deel 2’ gaat vandaag van start.

De meldactie bevat vragen die gaan over de zorg in zorginstellingen en de zorg thuis zoals verzorging, hulpmiddelen en woningaanpassingen. In welke mate ervaren mensen dat er inefficient wordt omgegaan met geld of middelen? Worden mensen gestimuleerd om zelfredzaam te zijn? Ook wordt gevraagd in hoeverre mensen ondersteuning hebben van technologische toepassingen die de zorg makkelijker en efficienter kunnen maken. Willen mensen dat? Met de meldactie wordt tevens gepeild of mensen wel eens langer in een zorginstelling hebben verbleven omdat de zaken thuis nog niet geregeld waren. Patientenfederatie NPCF laat met de meldactie gebruikers van zorg meedenken over hoe de zorg beter kan en op welke manier de kosten beperkt zouden kunnen worden.

In november 2011 publiceerde de NPCF de resultaten van het eerste deel van de meldactie Zuinig met Zorg. De resultaten hadden betrekking op onder andere de ziekenhuiszorg, en geneesmiddelen. In dit tweede deel van de meldactie kunnen mensen hun ervaring melden ten aanzien van langdurige zorg op www.npcf.nl. De meldactie eindigt op 20 augustus. De resultaten worden enkele weken later bekend gemaakt.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen