Wetenschap, politiek of patiënt: wie bepaalt de samenstelling van het verzekerde pakket?

Op woensdag 5 september organiseert de VSOP - een lidorganisatie van patentenfederatie NPCF – in ‘De Bazel’ te Amsterdam een middagsymposium met als onderwerp de besluitvorming over het verzekerde pakket.

Er wordt met name ingegaan op de vraag hoe de inbreng van patienten zich kan verhouden tot de rol van wetenschap en politiek bij de samenstelling van het verzekerde pakket. De resultaten van een onderzoek naar die rol van patienten, door de Radboud Universiteit Nijmegen, dienen daarbij als uitgangspunt.

De VSOP wil met dit symposium de polarisatie die over dit onderwerp bestaat, verkleinen, en de basis leggen voor een mogelijk convenant tussen patient en beleidsmakers. Vooraanstaande sprekers en panelleden vanuit VWS, CVZ, KNMG, zorgverzekeraars, NPCF, Nefarma en politiek worden uitgenodigd om hun visie op de huidige en meest wenselijke situatie te presenteren.

> Kijk hier voor het voorlopige programma en de online inschrijving