1,2 Miljoen voor internationaal kankeronderzoek naar behandeling op maat

Unieke samenwerking tussen Stand Up To Cancer en KWF Kankerbestrijding
Het Center for Personalised Cancer Treatment, een bundeling van krachten van het Nederlands Kanker Instituut, het Erasmus MC en het UMC Utrecht, ontvangt een subsidie van 1,2 miljoen euro. De subsidie wordt toegekend voor het project ‘Prospective Use of DNA-guided Personalized Cancer Treatment’. Hierin werken de Nederlandse onderzoekers nauw samen met onderzoekers van de University of California in San Francisco en San Diego. Door DNA uit tumoren te analyseren en te vergelijken willen zij de behandeling meer toespitsen op de specifieke kenmerken van de patient.

Het geld voor dit project is bijeengebracht dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen het Amerikaanse Stand Up To Cancer en KWF Kankerbestrijding. KWF wierf eind 2010 en 2011 onder de naam Sta Op Tegen Kanker via een avondvullende tv-show fondsen en donateurs.

Stand Up To Cancer (SU2C) is een programma van de ‘Entertainment Industry Foundation’, een charitatieve instelling die fondsen werft om baanbrekend translationeel kankeronderzoek te kunnen bespoedigen. Doel van translationeel onderzoek is om wetenschappelijke vindingen in het laboratorium zo snel mogelijk door te vertalen in therapie en medicijnen voor de patient. SU2C maakt samenwerking tussen de beste en de meest veelbelovende onderzoekers op het gebied van kanker mogelijk. De Nederlandse versie van deze subsidievorm is opgezet door KWF Kankerbestrijding in samenwerking met de American Association for Cancer Research (AACR), de wetenschappelijke partner van SU2C.

‘We zijn erg blij met het succes van de eerste twee televisieshow van Sta Op Tegen Kanker’, aldus dr. Sung Poblete, president van Stand Up To Cancer, ‘en we kijken uit naar de volgende show, november van dit jaar. Door deze progra mma’s zijn we in staat onze eerste internationale subsidie op het terrein van translationeel onderzoek te verlenen. De samenwerking met KWF Kankerbestrijding markeert een bijzonder moment in de kankerbestrijding en zal zeker een positieve impact hebben op de klinische kankerzorg.’

Nieuwe gereedschappen
Het gehonoreerde onderzoek wordt geleid door prof. dr. Emile Voest, hoofd van de afdeling Medische oncologie van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, en prof. dr. René Bernards, hoofd van de afdeling Moleculaire carcinogenese van het Nederlands Kanker Instituut.

Het onderzoeksteam gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe gereedschappen voor DNA-analyse, om beter in staat te zijn kankerpatienten te selecteren voor specifieke behandelingen. Met als hoofddoel: de juiste geneesmiddelen aan de juiste patient te koppelen. Het onderzoeksteam zal zich richten op klinisch onderzoeken met patienten met borst- en darmkanker.

‘Het is hoognodig dat we de uitkomsten van klinische onderzoeken verbeteren en ambitieuzere resultaten nastreven ten behoeve van onze patienten’, aldus Emile Voest. ‘Wij zijn er vast van overtuigd dat het analyseren van tumor-DNA ons zal helpen vast te stellen welke kankerpatienten waarschijnlijk op een specifiek kankergeneesmiddel zullen reageren. Daarnaast helpt het om te voorkómen dat patienten onnodig worden blootgesteld aan toxische geneesmiddelen waar ze geen baat bij hebben. Deze SU2C-subsidie stelt ons in staat de waarde van DNA-geleide behandeling te onderzoeken.’

De onderzoekers gaan voorafgaand aan, en twee maanden na aanvang van specifieke behandelregimes DNA verzamelen uit de tumoren van patienten. De in die periode waargenomen genetische veranderingen in de tumoren leggen ze vervolgens naast de behandelresultaten. De volgende stap is dat ze, gewapend met deze informatie, met behulp van ultramoderne bio-informaticatechnieken DNA-‘profielen’ genereren die kunnen voorspellen of patienten op een bepaalde behandeling zullen reageren. Door uit te vinden wat het verband is tussen mutaties in tumor-DNA en de respons op kankergeneesmiddelen, hoopt het team in de toekomst beter onderbouwde keuzes te kunnen maken voor de behandeling van individuele patienten.

‘We beschikken al over een aantal voorbeelden waarbij de mutatiestatus van de patient een hoge voorspellende waarde heeft voor de respons op specifieke kankergeneesmiddelen. Dankzij deze subsidie kunnen we meer inzicht krijgen in de manier waarop het genotype van kanker de tumorrespons op therapie bepaalt. Daarmee dragen we bij aan een snellere totstandkoming van een meer geïndividualiseerde behandeling voor kankerpatienten,’ aldus René Bernards.

Internationaal onderzoeksteam
Het onderzoeksteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit onderzoekers van diverse Nederlandse en Amerikaanse instituten. Naast prof. dr. Voest en prof. dr. Bernards bestaat onder andere uit de volgende projectleiders:
– Prof. dr. Stefan Sleijfer, medisch oncoloog, ErasmusMC, Rotterdam
– Dr. Laura van ‘t Veer, moleculair bioloog, University of California San Francisco School of Medicine
– Dr. Trey Ideker, bio-informaticus, farmaceutische wetenschappen, University of California San Diego .

Michel Rudolphie, algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding, stelt dat zijn organisatie met de financiering van dit onderzoek een nieuwe weg is ingeslagen. ‘Dit project is een belangrijke innovatie voor KWF Kankerbestrijding. Voor het eerst financieren we een internationaal onderzoeksteam. Deze samenwerking van getalenteerde onderzoekers wereldwijd biedt een gouden kans voor een betere, op maat gesneden behandeling van patienten.’

De Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding heeft, samen met het wetenschappelijk adviescomité van SU2C, de ingediende projectvoorstellen voor de ‘Sta Op Tegen Kanker’-subsidie beoordeeld. Elk ingediend subsidievoorstel is door minstens drie onafhankelijke beoordelaars bestudeerd, allen deskundigen op het vakgebied van het voorstel. Samen met de wetenschappelijk adviseurs van SU2C heeft de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding uiteindelijk aanbevolen de subsidie toe te kennen aan het team van prof. dr. Voest en prof. dr. Bernards.

Het project start 1 oktober aanstaande.

bron: ANP Pers Support