Voorgenomen besluiten forensische zorg 2013 gepubliceerd

Zorginkoop 2013 kan van start
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verantwoordingsdocument gepubliceerd met de regels voor forensische zorg in 2013. Hierin staan de voorgenomen besluiten voor de beleidsregels, nadere regels, prestaties en tarieven voor 2013 voor de forensische zorg. Zorgaanbieders en de zorginkoper kunnen nu de voorlopige regels zijn gepubliceerd, starten met de inkoop van forensische zorg voor 2013.

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg (inclusief zorg aan verstandelijk gehandicapten) geboden aan volwassenen met een strafrechtelijke veroordeling. De NZa is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het vaststellen van prestaties en tarieven, het opstellen van beleidsregels en het toezicht in de forensische zorg.

De minister moet de NZa hier formeel nog een opdracht voor geven in een aanwijzing. Naar verwachting komt die eind derde, begin vierde kwartaal 2012. Daarop wachten met publiceren van de beleidsregels, nadere regels, prestaties en tarieven kan betekenen dat de inkoop van zorg in de knel komt. Daarom heeft de NZa, onder voorbehoud van de aanwijzing, alvast het verantwoordingsdocument gepubliceerd.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen