Bayer stimuleert klinisch onderzoek naar Pulmonale Hypertensie (HP)

Vier onderzoekers ontvangen de Bayer PH Award: een subsidie met expert mentoring

Oproep voor indienen abstracts voor Bayer PH Awards Program  2013
Gisteren koos een panel van vooraanstaande experts de vier meest belovende onderzoeksvoorstellen voor de vergroting van kennis over de verwoestende en vaak fatale ziekte Pulmonale Hypertensie (HP). In het kader van het Bayer Pulmonary Hypertension Awards Program, ontvangen de vier klinisch onderzoekers in totaal € 200.000,- aan onderzoekssubsidie en expert mentoring. De verkiezing vindt plaats tijdens het Bayer Satellite Symposium, onderdeel van het European Respiratory Society (ERS) Annual Congress te Wenen. Tevens start vandaag de nieuwe ronde voor het indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen voor het PH Award Program 2013.

Bayer werkt samen met nieuwe generatie PH-deskundigen
Het Bayer Pulmonary Hypertension Awards Program is een wereldwijd onderzoeksinitiatief dat de kennis van de ziekte Pulmonale Hypertensie (PH) wil vergroten en het leven van deze patienten verbeteren. PH is een ernstige, progressieve en levensbedreigende aandoening, die de druk in de longslagaderen sterk verhoogt, wat tot hartfalen en de dood kan leiden.

Het Bayer Pulmonary Hypertension Awards Program ondersteunt jaarlijks vier onderzoeksprojecten in de vorm van educational grants en expert mentoring. Malcolm Allison, hoofd van het Global Launch Team Pulmonale Hypertensie van Bayer HealthCare Pharmaceuticals: “We vinden het een eer om de Bayer Pulmonary Hypertension Awards te sponsoren. PH is een ernstige, progressieve en levensbedreigende ziekte waarvoor nog veel onderzoek gedaan moet worden. Bayer HealthCare zet zich in om wetenschappers te steunen in hun pogingen om meer kennis van de ziekte te krijgen zodat we dit beter kunnen vaststellen en behandelen en uiteindelijk de prognose van hen die ermee leven kunnen verbeteren. Door samen te werken met de volgende generatie deskundigen op het gebied van pulmonale hypertensie, investeren we in de toekomst van het onderzoek op dit zeer belangrijke gebied.”

Subsidie en expert mentoring voor vier PH-onderzoeksvoorstellen
In maart jl. werd een shortlist van 20 onderzoeksvoorstellen opgesteld tijdens het 7e International PH Symposium te Rome. Daaruit selecteerden de Award Committee en de deelnemers aan het symposium acht voorstellen die op 3 september 2012, tijdens het European Respiratory Society’s (ERS) Annual Congress worden gepresenteerd. Aan de daaruit vier meest belovende onderzoeksvoorstellen kent de Award Committee een onderzoekssubsidie van in totaal € 200.000, – en expert mentoring door wereldwijd vooraanstaande PH-experts toe. De Award Committee is een onafhankelijk panel van PH-deskundigen, bestaande uit Dr Raymond Benza, hoogleraar geneeskunde aan de Temple University College of Medicine (Pittsburgh), Dr Irene Lang, hoogleraar Vasculaire Biologie (Medische Universiteit van Wenen), Dr Gérald Simonneau, hoogleraar Pneumologie en hoofd van de Afdeling Longziekten en Intensive Care (Hopital du Kremlin Bicêtre) en Martin Wilkins, hoogleraar Klinische Farmacologie en hoofd van de Afdeling Investigative Sciences ( Imperial College).

 

Oproep voor indienen abstracts voor Bayer PH Awards Program  2013

Ook in 2013 komen onderzoekers (van maximaal 40 jaar oud) in aanmerking voor de onderzoekssubsidie voor het Bayer Pulmonary Hypertension Awards Program. Bayer roept hen op om hun PH-onderzoeksvoorstellen in te dienen voor een promotiestudie van drie jaar of voor een klinisch onderzoeksprogramma van twee jaar. Aanmeldingen voor de Awards 2013 kan tussen nu (3 september 2012) en 20 november 2012 via www.bayerphaward.com. Deze website bevat ook nadere informatie over het Bayer Pulmonary Hypertension Awards Program.

Over pulmonale hypertensie
Pulmonale hypertensie (PH) is een ernstige, progressieve en levensbedreigende aandoening waarbij de druk in de longslagaderen sterk is verhoogd en die tot hartfalen en de dood kan leiden.[i] Bij mensen met PH zijn de inspanningstolerantie en kwaliteit van leven aanzienlijk verminderd. [ii],[iii],[iv]Bij elke patient kan PH een andere oorzaak en verschijningsvorm hebben. Vroegtijdige PH is vaak asymptomatisch; tegen de tijd dat de symptomen zich aandienen, is de ziekte meestal al ver gevorderd[v] en niet helemaal reversibel. De meest voorkomende verschijnselen van PH zijn kortademigheid, met name bij inspanning (inspanningsdyspnoe), vermoeidheid, duizeligheid en flauwvallen, die erger worden bij inspanning. Omdat de verschijnselen van PH niet-specifiek zijn, kan het twee jaar duren voor een diagnose wordt gesteld.[vi] Vroegtijdige diagnose en nauwkeurige vaststelling van de PH-types zijn essentieel; behandeling zelfs maar een paar maanden uitstellen kan de overleving negatief beïnvloeden[vii],[viii]Daarom is continue controle tijdens de behandeling noodzakelijk om ervoor te zorgen dat patienten de optimale zorg voor hun type en stadium van de ziekte krijgen.4 Volgens de klinische classificatie van PH (Dana Point) zijn er vijf PH-types op basis van onderliggende oorzaak: pulmonale arteriele hypertensie (PAH), pulmonale hypertensie door linkerhartlijden (bv. PH-LVD), pulmonale hypertensie door longlijden en/of hypoxemie (bv. PH-COPD of PH-ILD), chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) en pulmonale hypertensie met onduidelijke multifactoriele mechanismen.4

De momenteel beschikbare farmacologische behandelingen zijn alleen goedgekeurd voor een van de vijf types van PH, pulmonale arteriele hypertensie (PAH), en alle behandelingen kennen aanzienlijke beperkingen.5,[ix] Daarom is er behoefte aan meer onderzoek om tot beter inzicht te komen in hoe alle vijf types PH effectief behandeld kunnen worden.[x]

(NLD-BHC-2012-0359)


[i] McLaughlin, VV et al. ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2009 28;53(17):1573-619.
[ii] Chen, H et al. Health-related Quality of Life and Patient-reported Outcomes in Pulmonary Arterial Hypertension. Proc Am Thorac Soc 2008;5:623-630.
[iii] McKenna, S et al. The Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review (CAMPHOR): A measure of health-related quality of life and quality of life for patients with pulmonary hypertension. Quality of life Research 2006;15:103-115.
[iv] Galiè, N et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). European Heart Journal 2009;30:2493–2537
[v] Benisty, JI. Pulmonary Hypertension. Circulation 2002;106;e192-e194.
[vi] Peacock, A. Treatment of Pulmonary Hypertension. BMJ 2003;326;853-836.
[vii] Vachiéry J-L, Yerly P and Huez S. How to detect disease progression in pulmonary arterial hypertension. Eur Respir Rev 2012;21:123,40-47
[viii] Rubin et al. N Engl J Med 2002;346:896–903.
[ix] Girgis, RE. Emerging drugs for pulmonary hypertension. Expert Opin Emerg Drugs 2010; 15:71–85.
[x] Galiè, N et al. Pulmonary hypertension and pulmonary arterial hypertension: a clarification is needed. Eur Respir J 2010 Nov;36(5):986-90.
Bayer

De Bayer groep is een wereldwijde onderneming gespecialiseerd in het gebied van de gezondheidszorg, landbouw en hoogtechnologische materialen. Bayer HealthCare, een dochteronderneming van Bayer AG met een jaaromzet van € 17,2 miljard, is één van de toonaangevende innoverende bedrijven ter wereld in de gezondheidszorg en de geneesmiddelenindustrie en is gevestigd in Leverkusen, Duitsland. Het bedrijf combineert wereldwijd activiteiten in de volgende domeinen: Animal Health, Consumer Care, Medical Care en Pharmaceuticals. Bayer HealthCare heeft als doel innoverende producten te ontdekken, ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die de gezondheid van mens en dier wereldwijd verbeteren. Bayer HealthCare heeft wereldwijd 55.700 werknemers (31 dec 2011) en is in meer dan 100 landen actief. Ga voor meer informatie naar www.bayerhealthcare.com.

Recente artikelen