Wetenschappelijke inzichten revalidatiegeneeskunde structureel vastgelegd in het Revalidatie EPD

0
212

Convenant VRA en VIR e-Care Solutions
De nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de revalidatiegeneeskunde worden structureel in het Revalidatie EPD (R-EPD) opgenomen. Dat is vastgelegd in het convenant dat de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en ICT-bedrijf VIR e-Care Solutions op 11 september 2012 hebben gesloten.

Het opnemen van deze informatie in het R-EPD bevordert een snelle, landelijke invoering van actuele richtlijnen, behandelkaders en protocollen. Voorbeelden daarvan zijn de beslishulp bij beroerte, het PPP-protocol voor de financiele onderbouwing van de verstrekking van prothesen, mobiliteitsschalen zoals SIGAM WAP en het EPD voor kinderen.
Het streven is om twee maal per jaar nieuwe informatie toe te voegen. Op deze manier zijn recente inzichten uit de revalidatiegeneeskunde snel beschikbaar voor alle gebruikers van het R-EPD.

Juan Martina, voorzitter van de VRA en Arie Bouw, directeur van VIR e-Care Solutions ondertekenden het convenant. Volgens Juan Martina is het convenant een goed middel om enkele doelstellingen van de VRA te realiseren. Dit zijn de stimulering en verdere verbetering van de kwaliteit, samenwerking, ontwikkeling en innovatie op het gebied van de zorg, educatie en wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde.

Volgens Arie Bouw past het convenant met de VRA binnen het streven van VIR e-Care Solutions om betrouwbare ICT-oplossingen voor zijn klanten te ontwikkelen. Daartoe horen onder meer multidisciplinair plannen, teamcommunicatie, dossiervorming en ondersteuning van verschillende financieringsvormen binnen de zorg (DBC, AZR en GRZ). VIR e-Care Solutions is marktleider binnen de revalidatie en is actief in de VV&T, sportgeneeskunde en ziekenhuisbranche.

Daarnaast is het bedrijf ontwikkelaar en leverancier van het Revalidatie EPD. Dit eerste sectorbrede EPD van Nederland werd op initiatief van brancheorganisatie Revalidatie Nederland ontwikkeld. Het R-EPD is inmiddels ingevoerd bij Adelante; een aantal andere revalidatiecentra bereidt de invoering voor.

Bron: VIR e-Care Solutions