Rolandische epilepsie taalproblemen bij kinderen

Zogeheten `Rolandische epilepsie’ is een vorm van epilepsie die optreedt bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 7 jaar en spontaan verdwijnt in het begin van de puberteit. Tot nu toe is deze vorm van epilepsie als `goedaardig’ beschouwd. Soms kiezen artsen ervoor deze vorm van epilepsie daarom niet te behandelen.
Tijdige herkenning en behandeling van Rolandische epilepsie gunstig voor leerontwikkeling kinderen
Onschuldig geachte Rolandische epilepsie blijkt toch taalproblemen te veroorzaken bij kinderen

Een onderzoeksteam van het Medisch Universitair Centrum Maastricht+ en Kempenhaeghe heeft aangetoond dat deze meest voorkomende vorm van epilepsie bij kinderen minder onschuldig is dan altijd is gedacht.
Tijdens het onderzoek van onderzoekster Geke Overvliet werd aangetoond dat kinderen met Rolandische epilepsie meer problemen hebben met taal en lezen dan gezonde kinderen. Tijdige herkenning en behandeling van Rolandische epilepsie is daarom opportuun.

Taalproblemen en het functioneren van de hersenen
Het onderzoeksteam toonde aan met MRI dat de epileptische activiteit leidt tot een verandering van hersenorganisatie waarbij met name taalnetwerken worden verstoord. Dit beïnvloedt ook rijpingsprocessen in de hersenen waardoor het proces van verdunning van de hersenschors eerder en meer pregnant inzet. Die verdunning werd vooral geconstateerd in gebieden die voor de taal belangrijk zijn. Dit kan verklaren waarom bij sommige kinderen de taalproblemen blijven ook als de aanvallen verdwenen zijn.

Tijdige herkenning
Het is dus van belang om bij de Rolandische epilepsie vroegtijdig aandacht te besteden aan de taalontwikkeling en de schoolprestaties van het kind. De vraag naar de leerproblemen is hier even belangrijk als de vraag hoe het gaat met de aanvallen. Goede begeleiding en advies kan voorkomen dat een kind met Rolandische epilepsie ten gevolge van taalproblemen een achterstand oploopt die in verdere studie en loopbaan wordt meegenomen. Dit is belangrijk omdat veel van de stof op school via taal wordt aangeboden.

Rolandische epilepsie
Rolandische epilepsie komt voor bij 20% van de kinderen die epilepsie heeft. Het gaat in Nederland ongeveer om 8.000 kinderen. Een kind kan Rolandische epilepsie krijgen in de leeftijd van 6-7 jaar. In de meeste gevallen (80%) gaat deze epilepsie spontaan over op de leeftijd van 13-14 jaar

Titel: Rolandische epilepsie taalproblemen bij kinderen
Publicatiedatum: 19-09-2012
Bron: Kempenhaeghe
Auteur: SdC

Proefschrift
Geke Overvliet promoveert op 21 september aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift `Rolandic Epilepsy, Unraveling Benign’.
Promotores zijn prof. dr. A.P. Aldenkamp en prof. dr. J.S.H. Vles.

bron: Titel: Rolandische epilepsie taalproblemen bij kinderen
Publicatiedatum: 19-09-2012
Bron: Kempenhaeghe
Auteur: SdC

bron: AZM

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen