Slotconferentie: Effecten van woonservicegebieden voor ouderen

0
186

Op veel plaatsen in Nederland zijn woonservicegebieden, waar ouderen door aanpassing van woningen en het aanbieden van voorzieningen, diensten en zorg zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De afgelopen twee jaar is in tien van deze gebieden met medewerking van in totaal 1.500 ouderen onderzocht of die gebieden daadwerkelijk iets voor hen opleveren.

Het blijkt inderdaad dat ouderen in woonservicegebieden langer zelfstandig wonen dan in vergelijkbare andere woonwijken of dorpen. Bovendien laat het onderzoek zien door welke maatregelen dat effect bereikt wordt, en hoe in de komende jaren het zelfstandig wonen van ouderen bevorderd kan worden. Tot slot komt uitgebreid naar voren hoe ouderen zelf denken over het zelfstandig wonen, de zorg en hun welzijn.

Programma in hoofdlijnen
In de ochtend laten de onderzoekers van de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en UMC Groningen zien wat de uitkomsten van het onderzoek zijn, gevolgd door de officiele aanbieding van het onderzoeksrapport. De tien woonservicegebieden (proeftuinen) worden beschreven, en aan de hand van de opvattingen, ervaringen en verhalen van de ouderen die daar wonen schetsen we het beeld van de effecten van deze gebieden. Woonservicegebieden zijn allemaal verschillend, en daarom kunnen we ook laten zien wat in bepaalde omstandigheden beter of minder goed `werkt’ in zo’n gebied. Ook de uitkomsten van een deelonderzoek naar de doelmatigheid van woonservicegebieden worden gepresenteerd.

Na het ochtendprogramma zijn er verschillende workshops waarbij aan het onderzoek gerelateerde onderwerpen (uit de praktijk) aan bod komen. Gedurende de dag wordt vanuit verschillende invalshoeken reacties geleverd op het onderzoek. Hannie van Leeuwen doet dat vanuit haar ervaring als oudere en als lid van de programmaraad van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Pieter Vos, algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ ) plaatst de uitkomsten in het perspectief van de recente nota Redzaam Ouder. Bovendien wordt een vergelijking gemaakt met de ontwikkelingen in enkele andere landen door Holger Stolarz, cooerdinator van het Europees netwerk van woonservicegebieden.

De dag wordt afgesloten met een plenaire paneldiscussie over de toekomst van het woonservicegebied. In het panel nemen vertegenwoordigers plaats van verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van een woonservicegebied. Denk daarbij aan deskundigen op het vlak van wonen, welzijn en/of zorg, beleidsmakers en vertegenwoordigers van ouderen.

vrijdag 21 september 2012
Tijd van 10:00 tot 17:00
Locatie: Auditorium Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Laan van Scheut 10, Nijmegen
Organisator: onderzoekers van de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en UMC Groningen

Aanmelden
Begin augustus is het volledige programma bekend en kunt u zich aanmelden voor de conferentie via het digitale aanmeldsysteem. U kunt alvast aangeven dat u interesse hebt in het onderzoeksrapport en de slotconferentie via woonservicegebied@fm.ru.nl (vermeld daarbij uw naam, organisatie en e-mailadres). U ontvangt dan te zijner tijd automatisch de officiele uitnodiging met het complete programma.