Máxima Medisch Centrum lanceert als eerste ziekenhuis kwaliteitspaspoort voor medewerkers

0
205

Máxima Medisch Centrum (MMC) gaat de kwaliteit van individuele medewerkers voortaan borgen door middel van een individueel kwaliteitspaspoort. In het paspoort komen met name bevoegdheden, bekwaamheden en talentontwikkeling van medewerkers vast te liggen. Bovendien stimuleert het de zorgprofessional om zijn of  haar bevoegd- en bekwaamheden continu bij te houden. Hierdoor kunnen patienten erop vertrouwen dat elke MMC-medewerker zijn of  haar kwalificaties nu en in de toekomst op peil houdt.

Drs. Bruno de Hoogd, manager HRM van MMC, vertelt: “Er is een bijzondere prestatie geleverd. Met dit paspoort geeft MMC invulling aan haar ambities om voorop te lopen in het verder toetsbaar maken van kwaliteit van zorgprofessionals. De passie en de wil om – in het belang van de patient – het steeds beter te doen staat in alles voorop.” Het kwaliteitspaspoort vormt voor MMC daarmee ook een zeer belangrijk instrument om samen met de zorgprofessionals te kunnen laten zien dat men voldoet aan de kwaliteitseisen van externe belanghebbenden (en toezichthouders).

Het paspoort is een slim, digitaal systeem dat gerealiseerd is met het Groningse automatiseringsbedrijf Defacto. Zorgprofessionals weten voortaan niet alleen op welke onderwerpen ze zich moeten laten bijscholen, maar kunnen dit nu gelijktijdig en samen maar bovenal ook thuis doen. De mix van formeel en informeel leren maakt het geheel van scholing uniek.

In samenwerking met Defacto wil het MMC de verworven kennis en ervaring rondom een effectieve inzet van een dergelijk kwaliteitspaspoort als ‘best practice’ met de sector delen. Het delen van deze kennis en informatie over aanpak, methode(n) en techniek(en) rekent MMC als Topklinisch opleidingsziekenhuis tot haar kerntaken.

Het borgen van vakbekwaamheden is voor Máxima Medisch Centrum niet nieuw: het ziekenhuis was landelijk al één van de eerste ziekenhuizen waarvan alle verpleegkundigen zichzelf hadden geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister van de beroepsvereniging. Dit bekwaamheidsregister alsmede het BIG register worden geïntegreerd en maken onderdeel uit van het kwaliteitspaspoort.