Kwart van dak- en thuislozen is licht verstandelijk beperkt

Dit is een origineel bericht van MEE Nederland
Naar schatting 25% van de dak- en thuislozen in Nederland heeft een licht verstandelijke beperking. Dit blijkt uit het samenwerkingsproject ‘(On)Beperkte Opvang’ van de Federatie Opvang en MEE. Verwacht wordt dat het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking in de maatschappelijke opvang de komende jaren alleen maar groter wordt. Als gevolg van de financiele crisis en bezuinigingsmaatregelen kan juist deze groep zich steeds moeilijker handhaven.

Door een tijdige herkenning en erkenning van een licht verstandelijke beperking kunnen dak- en thuislozen adequater geholpen worden en kan worden voorkomen dat ze opnieuw in de problemen raken. Een licht verstandelijke beperking, of een vermoeden hiervan, stelt specifieke eisen aan de benadering, bejegening en ondersteuning. MEE Nederland en de Federatie Opvang hebben hiervoor een samenwerkingsmodel ontwikkeld en instrumenten en methodieken getoetst.

In 2011 zijn door De Federatie Opvang en MEE Nederland vijf pilots gestart in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle/Overijssel. Doel is om samen tot adequate ondersteuning te komen van mensen met licht verstandelijke beperkingen in de maatschappelijke opvang. De pilots richten zich op deskundigheidsbevordering, het herkennen van een licht verstandelijke beperking, diagnostiek en ondersteuning. Het project is er op gericht om mensen met een licht verstandelijke beperking in de maatschappelijke opvang een traject aan te bieden om de zelfredzaamheid te bevorderen. Ondersteuning op maat en begeleiding die past bij hun mogelijkheden, maakt dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij of kunnen doorstromen naar een woonvoorziening. Hiermee wordt voorkomen dat zij langdurig een beroep moeten doen op zwaardere zorg of op de opvang.

Vandaag vindt de eindconferentie plaats van het samenwerkingsproject ‘(On)Beperkte Opvang’. Hier worden de resultaten van de pilots en de handreiking voor de implementatie van de samenwerking tussen opvangorganisaties en MEE gepresenteerd. Op de bijeenkomst zijn professionals aanwezig uit de maatschappelijke opvang, de MEE-organisaties, aanverwante sectoren, overheden en andere belangstellenden. De slotconferentie vindt plaats in Theaterzaal Parkoers in het Zuiderpark in Den Haag.

Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Fonds NutsOhra en het VSBfonds.

Bron: ANP Perssupport