Promotie-onderzoek naar vaccin tegen vroeggeboorte

Vaccin tegen vroeggeboorte?
Het onderzoeksfonds van de internationale verzekeringsorganisatie AXA (het AXA Research Fund) heeft een beurs uitgereikt aan Sizzle Vanterpool voor haar promotieonderzoek. Onder begeleiding van prof. dr. Boris Kramer, hoogleraar Experimentele perinatologie, gaat zij het verband onderzoeken tussen periodontitis (ontsteking van het tandwortelvlies) en vroeggeboorte.
Doel van het onderzoek is een vaccin te ontwikkelen waarmee voorkomen kan worden dat schadelijke mondbacterien een locale infectie in de baarmoeder veroorzaken tijdens de zwangerschap, om zo uiteindelijk vroeggeboorte en perinatale sterfte te verminderen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat periodontitis kan leiden tot lokale infectie van de placenta, wanneer orale bacterien bij tandvleesbloedingen via de bloedbaan in de baarmoeder terechtkomen. Vooral de bacterie Porphyromonas gingivalis (Pg) speelt hierbij een belangrijke rol. Mogelijk zijn zwangere vrouwen die onvoldoende immuun zijn voor deze orale bacterien vatbaarder voor infectie van de placenta, waardoor zij een verhoogd risico hebben op vroeggeboorte en perinatale sterfte. Een zwangere vrouw met parodontitis heeft twee tot zeven maal meer kans op een vroeggeboorte of een kind met een laag geboortegewicht.

Sizzle Vanterpool gaat een grote groep zwangere vrouwen volgen die bevallen in het Maastricht UMC+. De moeders en pasgeborenen worden onderzocht op de aanwezigheid van orale bacterien in placenta, navelstreng, bloed en mondslijmvlies en deze resultaten worden gekoppeld aan klinische informatie over het verloop van de zwangerschap (foetale groeiachterstand, pre-eclampsie/HELLP syndroom en chorioamnionitis (infectie van placenta en vruchtwatermembranen)). Tevens wordt de immuunreactie tegen orale bacterien gemeten in het bloed van de moeders. Met de onderzoeksresultaten wordt een lijst opgesteld van schadelijke orale bacterien waarvoor vaccins ontwikkeld kunnen worden.

Sizzle Vanterpool studeert geneeskunde en volgt tevens de masteropleiding Healthcare Policy, Innovation and Management. In september 2012 startte ze met het eerste jaar van haar promotieonderzoek, gefinancieerd met een Kootstra Talent Fellowship. Met de PhD Grant van het AXA Research Fund worden de volgende drie jaar van haar onderzoek gefinancierd. Beide beurzen samen financieren dus een volledig PhD traject van vier jaar.

AXA Research Fund Het AXA Research Fund is in 2008 opgericht voor financiele ondersteuning van onderzoek naar milieu-, gezondheids- en maatschappelijke risico’s. Tot nu toe zijn in totaal 289 onderzoeken uit dit fonds gefinancierd in 26 verschillende landen. Het onderzoek van Sizzle Vanterpool is het eerste UM-onderzoek dat uit het AXA Research Fund wordt gefinancierd.
Bron: Nieuwsbank.nl