Inzage patientgegevens van het ADRZ door huisarts via Zorgportaal

0
672

Met ingang van deze week is er een nieuwe versie van het Zorgportaal in gebruik genomen. De behandelend huisarts kan patientgegevens van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis inzien. De toepassing, Zorgportaal, bestond al maar is nu zo ingericht dat de huisarts direct inzage heeft in alle relevante gegevens zoals uitslagen van onderzoeken, voorgeschreven medicijnen en behandelingen.

De digitale inzage mogelijkheid maakt bellen, mailen of faxen in de meeste gevallen overbodig. Medische gegevens zijn direct in te zien waardoor de huisarts een patient nog beter helpen kan. Najaar vorig jaar werd het al mogelijk om met Zorgportaal voor een aantal behandelingen en onderzoeken patienten digitaal te verwijzen naar het ziekenhuis; inmiddels maken diverse huisartsen in het verzorgingsgebied van het ADRZ van deze mogelijkheid gebruik. Daarnaast  biedt Zorgportaal de mogelijkheid om nuttige informatie als telefoonnummers voor spoedoverleg of werkprotocollen na te slaan.

 

Uiteraard is het inzien van gegevens streng beveiligd en aan strikte voorwaarden verbonden. Alleen wanneer sprake is van een behandelrelatie tussen arts en patient mogen gegevens worden ingezien. Wie meer informatie wil over de regels rond inzien van gegevens kan bellen naar ASK (Advies, Signalen en Klachten) van Klaverblad Zeeland 0113-212783 (van 9.00 – 13.00 uur) of mailen naar ask@klaverbladzeeland.nl. De individuele patient behoudt het recht om bezwaar te maken tegen inzage van zijn of haar gegevens. Formulieren hiervoor zijn na legitimatie verkrijgbaar bij de receptie van de locaties van het ADRZ. Dit formulier kunt u tevens hier downloaden.

Bron: ADRZ