Nieuwe aangrijpingspunten bij behandeling Acute Myeloïde Leukemie

0
266

Alida Weidenaar: The effects of VEGFA/VEGFR interference on cell survival and angiogenesis in AML: preclinical and clinical studies
Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een vorm van kanker die zich in het beenmerg ontwikkelt. Meer dan de helft van de patienten reageert goed op behandeling met chemotherapie, maar vaak komt de ziekte na enige tijd weer terug. UMCG-promovendus Alida Weidenaar bracht de oorzaak van AML nader in kaart en onderzocht de effectiviteit van een nieuw medicijn tegen de ziekte.

Uit het onderzoek blijkt dat het medicijn PTK787/ZK 222584 (PTK/ZK) in laboratoriumsetting het aantal AML-cellen reduceert. PTK/ZK lijkt effectief in de bestrijding van tumorcellen, en in het bijzonder leukemische stamcellen, cellen waarvan wordt gedacht dat ze zijn “achtergebleven” en niet hebben gereageerd op eerdere behandeling.

Ook bracht Weidenaar het groeiproces van AML in het beenmerg nader in kaart. Ze onderscheidde drie patronen in de bloedvaten die de tumorcellen van groeistoffen kunnen voorzien. Aan de hand van het type vaatpatroon lijkt de behandeluitkomst voorspeld te kunnen worden. Een van de gevonden patronen was gerelateerd aan de aanmaak van VEGFA, een eiwit dat de vorming van bloedvaten stimuleert. De promovendus bracht ook de “communicatie” tussen kankercellen en de omringende cellen in kaart. Ook dit levert nieuwe aanknopingspunten op voor de bestrijding van AML.

Curriculum Vitae
Alida Weidenaar (Dokkum, 1983) studeerde Geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Kinderoncologie/Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Weidenaar is inmiddels in opleiding tot uroloog vanuit het UMCG, en werkt op dit moment in het OLVG, Amsterdam. De titel van haar proefschrift luidt: “The effects of VEGFA/VEGFR interference on cell survival and angiogenesis in AML: preclinical and clinical studies”.

Datum: 17 oktober 2012
Tijd: 14:30
Locatie: Aula Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen
Adres: Broerstraat 5 te Groningen
Promotor: prof.dr. E.S.J.M. de Bont en prof.dr. W.A. Kamps