Symposium Gezondheidsschade door Milieufactoren 28 september

Praktische aanpak onverklaarde lichamelijke klachten nodig, SOLK.
Neem gezondheidsklachten van burgers serieus en neem maatregelen om ze aan te pakken, ook al is de oorzaak van de klachten nog niet bekend. Om gezondheidsklachten in relatie tot milieufactoren goed in kaart te brengen, is een centraal meldpunt van groot belang.

Met deze boodschap aan het nieuwe kabinet kwamen de deelnemers van het symposium over gezondheidseffecten van milieufactoren. De vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu organiseerde op 28 september dit symposium in Utrecht waar vertegenwoordigers van patientenverenigingen, onderzoeksinstellingen, gezondheidsorganisaties en overheid met elkaar in gesprek gingen.

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de oorzaken van gezondheidsklachten, maar wacht niet op de resultaten met het nemen van maatregelen, zo werd geadviseerd door medewerkers van gezondheidsorganisaties.
Er zijn mensen die last hebben van laagfrequent geluid, er zijn mensen die zeer gevoelig zijn voor allerlei chemische stoffen, er zijn mensen die verward raken van elektromagnetische straling. De problemen van deze gevoelige groepen moeten serieus genomen worden, en er moet gezocht worden naar praktische oplossingen.

Wat kun je in feite als burger doen? Er bestaan immers geen simpele oplossingen; het was opvallend dat de verhalen over de problemen varieerden van mondiaal tot zeer persoonlijk. Men zou een interdisciplinaire groep kunnen samenstellen belast met preventieve activiteiten. Duidelijk werd dat we altijd moeten werken met beperkingen: de maatschappelijke context speelt mee en informatie is nooit volledig; een regionale aanpak en oplossingen zijn daarom belangrijk.

Melden van klachten verloopt nu langs verschillende kanalen. Door bundeling zou men effectiever kunnen registreren en kwesties onder de aandacht van de pers kunnen brengen. Juist een organisatie als PGL zou hierbij een coördinerende rol kunnen spelen, vonden de deelnemers aan het symposium.

Een denktank bestaande uit een brede groep belanghebbenden die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan, zou een goede aanzet kunnen geven voor de aanpak van de problemen. Laat dit geen brede praatgroep worden, maar ga samenwerken rond een concreet probleem in een regio, zo was de conclusie. Laten belangengroepen medestanders zoeken en samen zich richten op lokale overheid. Dat heeft gewerkt bij het thema intensieve veehouderij.

bron: PGL