Economielezing over technologische vernieuwingen trekt veel mensen

Fresenius, producent van hoogwaardige medische producten, kan na een moeilijke periode begin dit jaar de toekomst weer optimistisch tegemoet zien. Piet Bron, managing director bij Fresenius HemoCare, zei dat tijdens de Economielezing bij Springboard in Roden. Hij was een van de drie gastsprekers van de bijeenkomst met als thema `De invloed van technologische vernieuwingen op het dagelijks leven’. De provincie Drenthe organiseerde de lezing voor het eerst in samenwerking met Springboard, een vereniging gericht op medische technologie en het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN). Ongeveer 150 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, organisaties en instellingen op het gebied van vooral de zorg en ook de overheid waren naar Roden gekomen.

Economielezing
Piet Bron van Fresenius in Emmer-Compascuum gaf aan dat de problemen ontstonden toen de productiekosten als gevolg van de lagelonenlanden onder druk kwamen te staan. De internationaal opererende onderneming richt zich vooral op producten voor ernstig en chronisch zieken. Het gaat dan onder meer om bloedtransfusieproducten en klinische voeding. Een pakket maatregelen dat de medewerkers hebben omarmd en waaraan de komende drie jaar wordt gewerkt, moet resulteren in een gezond bedrijf dat de concurrentie met de lagelonenlanden aan kan.

Tweede spreker was Sander Holterman van het Zorg Innovatie Forum (ZIF). De organisatie bestaat nu ruim vijf jaar en er zijn 22 partijen bij aangesloten. Holterman ging in op de rol die innovatie kan spelen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Volgens hem zijn de zorgkosten de afgelopen elf jaar verdubbeld en de vergrijzing is daarvan maar in zeer beperkte mate de oorzaak. Hij benadrukte dat in de praktijk regelmatig blijkt, dat technologische vernieuwingen moeilijk blijken in te voeren. Zo kan er vaak geen goed businessplan worden opgesteld. Holterman gaf verder voorbeelden van initiatieven, waarmee positieve ervaringen worden opgedaan. Zoals bijvoorbeeld een project, waarmee met camera’s verpleegkundigen erop wordt gewezen dat ze verkeerd tillen.

Beide sprekers onderstreepten het belang van regionale samenwerking. Volgens Piet Bron van Fresenius kunnen we het allemaal niet alleen. Hij wees op het nut van het netwerk Noord-Nederland en prees bijeenkomsten, zoals de Economielezing, waar betrokkenen contacten kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen. Volgens Sander Holterman kunnen partijen elkaar helpen en bijvoorbeeld oplossingen met elkaar delen.

bron: Provincie Drenthe