Europese vakprijs voor Nijmeegse malariaonderzoeker Teun Bousema

Epidemioloog en malariaonderzoeker Teun Bousema (35) van het UMC St Radboud Nijmegen ontvangt vrijdag 19 oktober de prestigieuze Merial Award, een vakprijs voor parasitologen, voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de malariaepidemiologie.

De Merial Award is een jaarlijkse vakprijs voor een jonge veelbelovende onderzoeker op het gebied van veterinaire of medische parasitologie. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van drieduizend euro en is bedoeld om verdere professionele ambitie in parasitologie in de Benelux
aan te moedigen en de wetenschappelijke kwaliteit en de actieve verspreiding van onderzoek te belonen.
De prijs wordt dit jaar uitgereikt tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst van de Nederlandse en Belgische vereniging voor Parasitologie in Antwerpen.

Malaria-infecties
Teun Bousema, als onderzoeker verbonden aan het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences, ontdekte dat malaria-infecties vaak niet opgemerkt worden door standaarddiagnostiek, omdat ze in zeer lage concentraties optreden. Uit studies in Kenia en Burkina Faso blijkt dat juist deze lage
parasietconcentraties buitengewoon belangrijk zijn voor de verspreiding van malaria. Want ook zonder zelf iets van ziekteverschijnselen te merken, kunnen geinfecteerde mensen hun malaria via een mug weer overdragen op anderen.

Transmissie van malaria
Bousema’s onderzoek richt zich op de transmissie van malaria, de overgang van de malariaparasiet van mens naar mug. Malaria verspreidt zich van mens tot mens door overdracht van de malariaparasiet via de malariamug. De mug bijt een geinfecteerd persoon, wordt zo besmet met een malariaparasiet
en draagt die vervolgens over op andere personen. Bousema toonde als eerste aan dat toevoeging van primaquine, een middel dat malariaparasieten doodt in de stadia dat ze ongemerkt overgedragen kunnen worden op muggen, zinnig is voor de bestrijding van malaria in Afrika.

Volgens de malariaonderzoeker moeten en kunnen die transmissieblokkerende interventies zeer doelgericht worden ingezet, want in alle gebieden waar malaria voorkomt zijn hot spots aanwezig vanwaar de parasiet zich verspreidt. Bousema zal de komende jaren in het UMC St Radboud werken aan nieuwe medicijnen en vaccins om de transmissie van de malariaparasiet van mens naar mug te blokkeren.