Darmgerichte hypnotherapie veel beter dan gebruikelijke medische therapieën bij kinderen met chronische buikpijn

Darmgerichte hypnotherapie biedt nieuwe hoop op langdurige symptoombestrijding voor kinderen en jongeren met functionele buikpijn en het prikkelbare-darmsyndroom (PDS). Resultaten van een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek doen vermoeden dat tot wel 85% van kinderen met deze aandoeningen na hypnotherapie symptoomvrij zou kunnen zijn,1 waarbij de grote meerderheid bijna 5 jaar later in remissie is.2 In een gesprek met journalisten tijdens de 20e United European Gastroenterology Week (UEG Week 2012, Europa’s grootste gastro-enterologische congres) in Amsterdam, zei professor Marc Benninga, een kinderarts van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en tevens een van de auteurs van het onderzoek, dat dit doet vermoeden dat darmgerichte hypnotherapie een uiterst waardevolle behandelmogelijkheid zou kunnen zijn voor deze veel voorkomende, terugkerende aandoeningen. “Er zijn maar weinig onderzoeken uitgevoerd waarbij farmacologische en gedragstherapieen zijn geevalueerd voor chronische buikpijn bij jonge mensen”, vertelde hij. “Hoewel meer onderzoek nodig is, ondersteunt dit onderzoek zeker het gebruik van darmgerichte hypnotherapie als behandelstrategie voor deze aandoeningen.”

Chronische buikpijn bij kinderen
Chronische buikpijn is een veel voorkomende klacht bij kinderen en jongeren en is verantwoordelijk voor 2 tot 4% van alle bezoeken aan kinderartsen en een kwart van alle doorverwijzingen naar gastro-enterologieklinieken. De pijn komt en gaat en de plaats in de onderbuik is doorgaans slecht aan te geven. Twee van de meest voorkomende oorzaken van chronische buikpijn zijn functionele buikpijn (pijn waarvoor geen objectief bewijs voor een onderliggende stoornis is) en PDS. Het komt het meest voor bij kinderen tussen 4 en 6 jaar oud en bij jonge adolescenten. Hoewel het in beide gevallen meestal om goedaardige aandoeningen gaat, kan de bijbehorende pijn de dagelijkse activiteiten ernstig beïnvloeden, wat leidt tot schoolverzuim en sociaal isolement. Het kind kan zich buitengewoon ongemakkelijk voelen en de ouders zijn vaak zeer ongerust.

“Onderzoeken met kinderen met chronische buikpijn hebben laten zien dat de scores op het gebied van levenskwaliteit vergelijkbaar zijn met die van kinderen met ontstekingsziekten van de darmen, zoals ulceratieve colitis en de ziekte van Crohn”, legde prof. Benninga uit. “Dit benadrukt het klinische belang van dit probleem, dat veel meer aandacht verdient dan het momenteel krijgt.”

Volgens prof. Benninga zijn de etiologie en pathogenese van functionele maagdarmstoornissen nog grotendeels onbekend. Een toenemende hoeveelheid aanwijzingen doet echter vermoeden dat de pijn het gevolg is van een miscommunicatie tussen de darmen en de hersenen. Hij zegt dat overgevoeligheid van de darmen, een verhoogde perceptie van pijnsignalen uit de darmen en problemen met de beweeglijkheid van de darmen mogelijk ook een rol spelen.

Wat is darmgerichte hypnotherapie?
Darmgerichte hypnotherapie werd ruim 20 jaar geleden voor het eerst ontwikkeld in Groot-Brittannie, voor de behandeling van PDS bij volwassenen. De techniek omvat het opwekken van een lichte hypnosetoestand en het leren aan de persoon in kwestie hoe de ingewanden werken en hoe hij ontspannende beelden kan creeren die hij in verband kan brengen met een normale darmfunctie. Hoewel uit een aantal onderzoeken is gebleken dat hypnose helpt bij sommige volwassenen met PDS wanneer de gebruikelijke behandelingen niet helpen, is het onderzoek van prof. Benninga het eerste dat resultaten op lange termijn meldt van darmgerichte hypnotherapie bij kinderen.

Bij het onderzoek werden 52 jonge mensen opgeroepen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, met chronische functionele buikpijn of PDS.1 Zij werden gerandomiseerd en kregen hetzij zes sessies darmgerichte hypnotherapie, hetzij de gebruikelijke medische zorg inclusief wijzigingen van het dieet, meer vezels en het gebruik van pijnbestrijding, plus zes sessies ondersteunende therapie. In beide groepen namen de ernst en de frequentie van de pijn af. Er was echter een significant grotere afname van de pijnscores in de hypnotherapiegroep (P < 0,001).1 Bij de follow-up na 1 jaar werd bij 85% van de hypnotherapiegroep een succesvolle behandeling verkregen, terwijl dit bij 25% van de standaardtherapiegroep (P < 0,001)1 het geval was.

“We hebben de meeste van deze kinderen gemiddeld 5 jaar gevolgd, en we hebben recent gemeld dat 68% van de hypnotherapiegroep in klinische remissie was, ten opzichte van 20% van de kinderen in de standaardtherapiegroep (P = 0,005)2”, aldus prof. Benninga. “Dit laat zien dat de gunstige effecten van darmgerichte hypnotherapie niet alleen op korte termijn aanzienlijk zijn, maar dat ze langdurig zijn. Daarmee is het een zeer waardevolle behandelmogelijkheid voor kinderen met langdurige PDS-klachten of functionele buikpijn.”

Referenties
1.     Vlieger AM et al. Hypnotherapy for children with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial. Gastroenterology 2007;133:1430–6.
2.     Vlieger AM et al. Long-term follow-up of gut-directed hypnotherapy vs. standard care in children with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2012;107:627–31.

UEG – United European Gastroenterology – www.ueg.eu

Het vieren van 20 jaar UEG
Dit jaar viert UEG met trots de 20ste verjaardag van haar oprichting en van de eerste United European Gastroenterology Week (UEG Week) die in 1992 in Athene werd gehouden. Er is sindsdien veel bereikt en vandaag de dag is de UEG de meest veelomvattende organisatie van haar soort ter wereld. Zij vertegenwoordigt meer dan 22,000 Europese specialisten met interesse in ziekten van het spijsverteringsstelsel. Kijk voor meer informatie over de UEG en haar werk op: www.ueg.eu.