Patientenfederatie wil onderzoek naar daling aantal ziekenhuispatienten

Patientenfederatie NPCF vindt het belangrijk dat er een onderzoek komt naar het feit dat ziekenhuizen dit jaar veel minder patienten behandelen dan verwacht. “Het is een opvallende ontwikkeling, en het is heel belangrijk om een verklaring te weten voor deze cijfers,” reageert Wilna Wind, directeur van patientenfederatie NPCF. “Komt het omdat huisartsen minder snel doorverwijzen? Komt het doordat patienten hun zorgvraag uitstellen, bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar ze werken gaat reorganiseren en ze bang zijn hun baan te verliezen? Dat moeten we boven water krijgen om te
kunnen bepalen of dit een trend is of dat het structureel is, en of het gewenst is of ook een keerzijde heeft.”

Nadat het aantal ziekenhuispatienten jarenlang fors steeg, behandelen ziekenhuizen dit jaar veel minder patienten. Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt dat er vorig jaar al sprake was van een minder onstuimige groei. Dit jaar zet die ontwikkeling zich stevig door. “Het debat over de stijgende zorgkosten is volop gaande,” zegt Wilna Wind. Het is van belang dat we de zorg zo organiseren dat alles erop gericht is om de kwaliteit van leven van mensen verder te verbeteren. Niet om te zorgen dat mensen zo oud mogelijk worden, maar dat mensen zo goed mogelijk oud worden. We moeten onnodige zorgkosten voorkomen, zo kunnen we de zorg betaalbaar houden en beter maken. Openheid over kwaliteit en kosten hoort daarbij.”