Samen bouwen aan een krachtige dijk tegen dementie

Havenziekenhuis
Symposium: Samen bouwen aan een krachtige dijk tegen dementie.
Symposium op 14 november: Samen bouwen aan een krachtige dijk tegen dementie
Hoe versterken we elkaar in de regionale dementiezorg?

Op woensdag 14 november organiseert het Alzheimercentrum zuidwest Nederland bij haar Havenziekenhuis-locatie een symposium over netwerk dementie in Rotterdam Rijnmond en casemanagement voor patienten met een dementie.
Deze bijeenkomst is bestemd voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de ketenzorg dementie, zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers, leidinggevenden en medisch specialisten en medewerkers in het ziekenhuis, die werken in de dementieketen. De middag en avond zijn bedoeld om informatie uit te wisselen en in discussie te gaan over het verder ontwikkelen van de keten dementie in Rotterdam Rijnmond. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie, vragen en intervisie. Arend Arends, klinisch geriater bij het Havenziekenhuis is voorzitter van het symposium.

Het symposium vindt plaats op woensdag 14 november van 14.00 tot 20.00 uur in de BE Ruys zaal van het Havenziekenhuis. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Symposiumprogramma: Samen bouwen aan een krachtige dijk tegen dementie Hoe versterken we elkaar in de regionale dementiezorg?

14.00 uur Opening door voorzitter Arend Arends, klinisch geriater bij het Havenziekenhuis

14.10 uur Organisatie casemanagement naar aanleiding van het NIVEL rapport.
Door Jacomine Lange, Senior wetenschappelijk medewerker Ouderen bij het Trimbos
Instituut
14. 40 uur Opleiding en kwaliteitscriteria n.a.v. Leerhuis dementie.

Door Niels de Bruin, specialist ouderengeneeskunde Laurens
15.10 uur Praktijkvoorbeeld: Begeleidingsteam dementie Door Bert Ziere en Jolanda Barth, klinisch geriater Havenziekenhuis en casemanager
Begeleidingsteam Dementie Havenziekenhuis/ Aafje 15.30 uur Workshop toekomst casemanagement dementie aan de hand van een casus
17.00 uur Pauze met een broodje
18.00 uur Regionaal dementienetwerk, door Kees Schriek, MHA, Kubiek, ondersteuner regionale
dementienetwerk