Bruggenhoofd voor het regeerakkoord – Games for Health Europe

0
354

Bruggen slaan tussen zorg en serious games
Nederland is in rep en roer. Het regeerakkoord bevat draconische maatregelen om de financiering van de zorg ook voor de toekomst te garanderen. Zorgkosten stijgen, onder meer door de vergrijzing. Niet alleen meer ouderen leiden tot stijgende kosten. Ook zijn er hogere kosten door het veranderende ziekte beeld; bij stijgende leeftijd zijn ziekten ernstiger, en daarmee zijn meer kosten gemoeid.

In de eerste regels van hoofdstuk VII van het regeerakkoord, “zorg dichtbij”, worden “preventie” en een “gezonde levensstijl” als speerpunten genoemd. Iets verder in het regeerakkoord staat: “Kwaliteitsverhoging gaat in de zorg gelukkig vaak samen met kostenverlaging; daar ligt een tweede prioriteit”.  Thema’s die de rode draad vormen tijdens het Games for Health Europe congres. Het volledige programma vindt U door hier te klikken.


 Kwaliteit van zorg
Al direct tijdens de opening zal Prof. Dr. Huib Pols, rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam, de revolutionaire ontwikkelingen in de medische opleiding, die tot kwaliteitsverhoging van zorg gaan leiden, in de schijnwerpers zetten. In de parallel sessie volgend op de opening wordt door het AMC-Amsterdam de waarde aangetoond van serious games voor de training van chirurgische technieken. Vooral de oog / hand coördinatie bleek significant beter als gevolg van deze nieuwe training methode. Het gehele resultaat van dit onderzoek is recent gepubliceerd in het British Medical Journal. Het UMC Radboud laat zien hoe middels speltechniek getraind kan worden op complexe medische situaties bij ouderen.

Levensstijl
Aansluitend aan de openingsessie zal David Martz, vicepresident van Muzzy Lane Software, uitleggen hoe door middel van een serious game stoppen met roken eenvoudiger wordt. Eén van de zeer belangrijk onderdelen voor een gezondere levensstijl. Tijdens de speciale Lifestyle games sessie spreekt onder meer Prof. Dr. Nico van Meeteren, TNO-Leiden, over het succes van serious games op de beïnvloeding van levensstijl.

Preventie
De tweede dag van Games for Health Europe wordt mede gevuld door parallel sessies gewijd aan preventie. Een mooi voorbeeld daarvan is HeartVille, de winnaars van de Future of Health Award van 2011. Zij wonnen de prijs van € 200.000, mede beschikbaar gesteld door zorgverzekeraar CZ om de realisatie van HeartVille mogelijk te maken. Dit is het hoogste bedrag ooit, toegekend tijdens vergelijkbare wedstrijden.

Bruggenhoofd
De rol van serious games in de zorg wordt nationaal en internationaal in toenemende mate erkend. Dat verklaart de grote aandacht en het succes van Games for Health Europe. De intensieve uitwisseling van ideeen en ervaringen tussen de creatieve wereld en de medische wereld heeft al geleid tot verbeteringen in de resultaten van behandelingen, verhoging van de kwaliteit van zorg en kosten besparingen. Vooral dat laatste wordt soms op verrassend eenvoudige en bijna voor de hand liggende wijze bereikt.

De nationale en internationale sprekers tijdens Games for Health Europe en de aanwezige deelnemers uit de zorg, de gaming industrie, de overheid en andere betrokkenen vormen een bruggenhoofd voor de discussie rond de beheersing van de kosten in de zorg.  

Games for Health Europe is op 5 en 6 november in Amsterdam. Inschrijving is nog steeds mogelijk, voor één of voor beide dagen. Uw aanwezigheid en vooral deelname aan de discussies draagt bij aan het bouwen van de brug die Rutte en Samson moeten gaan slaan.

Registratie is mogelijk door hier te klikken. Lezers van Medicalfacts krijgen 10% korting bij inschrijving door de promotie code CPZGFH12 in te vullen op het inschrijfformulier.

 

Vorig artikelVerscherpt toezicht Charim Thuiszorg in Veenendaal opgeheven
Volgend artikelPGGM lanceert workshop ‘Zorg voor jezelf’
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.