Leefstijlprogramma Brain Aging Monitor (BAM) ook nuttig voor bedrijfsleven

Array

Online onderzoek naar relatie gezond leven en gezond ouder worden
Volwassen kunnen op een gezonde manier aan hun leefstijl werken via de website Brain Aging Monitor, die sinds oktober 2012 online is. Tegelijkertijd onderzoekt de BAM welke effecten een gezonde leefstijl heeft op het ouder wordende brein en of de website mensen inderdaad ondersteunt bij het maken van gezonde leefstijlkeuzes. De Brain Aging Monitor is ontwikkeld door Teun Aalbers, onderzoeker bij de afdeling Geriatrie van het UMC St Radboud

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de bevolking voldoet aan de vier belangrijkste normen voor gezond leven: voldoende beweging, gezonde voeding, matig alcoholgebruik en niet roken. In 2009 was 47 procent van de Nederlandse bevolking boven de 20 jaar te zwaar, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van VWS. En in 2010 haalde 34 procent de norm voor gezond bewegen niet. De kans is dus groot dat er voor de Nederlander (en zijn werkgevers) nog veel gezondheidswinst is te behalen, zeker als hij wil dat zijn brein zo lang mogelijk goed blijft werken.

Goed voor lichaam én geest
“Gezond gedrag en een gezonde leefstijl hebben veel te maken met gewoontevorming”, zegt Teun Aalbers, onderzoeker bij de afdeling Geriatrie en het Radboud Alzheimer Centrum van het UMC St Radboud. “Bij het eten en bewegen volgen mensen vaak een vast en ingesleten patroon. Dit maakt het moeilijk om van gedrag te veranderen. De Brain Aging Monitor is opgezet om mensen bij die verandering te begeleiden, om van gezond gedrag een gewoonte te maken. Het programma op de website doet dat door veranderingen in het gedrag van deelnemers positief te stimuleren.”

Gezond leven levert niet alleen een betere lichamelijke gezondheid op. Er is voldoende bewijs dat een gezonde leefstijl ook goed is voor de manier waarop onze hersenen verouderen.

Ook werkgever heeft belang bij gezonde werknemer
Wie gezond leeft, verkleint daarmee ook het risico om op latere leeftijd dement te worden. Dat is belangrijk omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. Ook vanwege de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is het zaak dat mensen zo lang mogelijk slim en gezond aan het werk kunnen blijven. Dat is niet alleen belangrijk voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Zij hebben er ook belang bij om hun medewerkers te helpen bij het behoud van hun scherpzinnigheid.

Aalbers denkt dat de Brain Aging Monitor kan bijdragen aan het gezondheidsbeleid van een organisatie: “De Brain Aging Monitor brengt de leefstijl van nieuwe deelnemers in kaart en meet het functioneren van de hersenen met een nieuwe spellenbatterij die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld is. Nadat sterke en minder sterke kanten van de leefstijl zijn geïdentificeerd, kunnen deelnemers haalbare, maandelijkse gedragsdoelen vaststellen. Via de website worden ze daarbij ondersteund. De BAM hoopt de deelnemers naar een gezondere leefstijl te leiden, doordat ze hun eigen doelen stellen en het eigen gedrag nauwkeurig in de gaten houden.”

Promotieonderzoek
De Brain Aging Monitor is niet alleen ontwikkeld door Aalbers, maar hij wil er op termijn ook op promoveren: “Als de Brain Aging Monitor in staat blijkt om mensen gezonder te laten leven, als deelnemers structureel hun gedrag kunnen aanpassen, dan zijn we al heel tevreden”, zegt Aalbers. “Maar de website bevat ook vier spellen, die het brein uitdagen en testen en die de deelnemers op hun computer kunnen spelen. Na twee jaar vergelijken we de resultaten op de spellenbatterij met het aantal gestelde en gehaalde doelen van de betreffende personen. Zo hopen we ook uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen gezond leven en hersenveroudering.”

 

Recente artikelen