Begrijp je Lichaam dankzij eenvoudige voorlichting

Speciale voorlichtingsmap voor laaggeletterde patienten
Op vrijdag 9 november wordt Begrijp je Lichaam gepresenteerd tijdens het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap in Den Haag. Begrijp je Lichaam is een voorlichtingsmap met eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten. Deze map is bestemd voor gebruik in de zorg en preventie.

Met de map Begrijp je Lichaam zijn professionals in de zorg en preventie beter in staat hun voorlichting af te stemmen op patienten, die onvoldoende kunnen lezen en schrijven.
Deze patienten missen vaak basiskennis over hun eigen lichaam, over veelvoorkomende klachten en over behandelmethoden. Hierdoor begrijpen zij vaak niet wat de huisarts zegt en waarom er bepaalde adviezen worden gegeven. Ook durven zij minder vragen te stellen en durven ze soms niet te zeggen dat ze niet begrijpen wat de huisarts bedoelt. Dit kan leiden tot onderlinge irritatie en misverstanden.

Dankzij Begrijp je Lichaam spreken de laaggeletterde patient en huisarts dezelfde taal. Dat leidt niet alleen tot wederzijds begrip, maar kan ook bijdragen aan het terugdringen van de kosten in de zorg. Onderzoek in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven laat zien dat laaggeletterdheid de zorg €61 miljoen extra op jaarbasis kost.

Initiatief
Begrijp je lichaam is ontwikkeld door het CBO, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Expertise Centrum ETV.nl en Pharos. De Rabobank Foundation, het maatschappelijke fonds van de Rabobank en Fonds NutsOhra ondersteunden het project financieel. Hierdoor is het mogelijk de map gratis aan te bieden aan  huisartspraktijken en organisaties voor gezondheidsbevordering.