Europa screent zijn bevolking niet voor hepatitis

De internationale index voor hepatitiszorg openbaart tekorten in screening en grote ongelijkheden in zorg niveaus tussen EU lid staten РEU co̦rdinatie nodig Рpublicatie op 6 november in Brussel In het merendeel van de EU lidstaten werd screening van de bevolking, en in het bijzonder de screening van risicogroepen, niet op en systematische manier doorgevoerd. Dit is daardoor de zwakste plek in hepatitis zorg, met betrekking tot de principes van voorkomen en behandelen.

Dit is een van de belangrijkste resultaten van de “Euro Hepatitis Care Index”. De Index is een overzicht van hepatitiszorg in 27 EU lidstaten, plus Zwitserland, Noorwegen en Kroatie. De Index zal op 6 november in Brussel tijdens een conferentie, mede gesteund door het EU Presidentschap van Cyprus, worden gepubliceerd. Als gevolg van de zwakke screening zal een groot deel van de infecties te laat worden opgespoord, wat leidt tot secundaire schade en een hogere kans voor het onbewust verspreiden van de ziekte. Dit resultaat bevestigt de observaties bij patientenverenigingen en artsen.

Tatjana Reic, President van de Europese Lever Patienten Organisatie (ELPA) zegt hierover: “Zelfs rijke landen, zoals Duitsland, scoren niet goed in screening. Wij hebben goede artsen, verpleegsters en faciliteiten in Europa, maar ze kunnen niet zoveel patienten helpen als zou kunnen, omdat er simpelweg geen goed systeem is voor screening. Als hepatitis niet herkend wordt, leidt dit tot grote schade aan de lever kan leiden tot leverkanker. Dit maakt de hepatitis infectie een levensgevaarlijke infectie.”

De Euro Hepatitis Care Index werd ontworpen bij de Zweedse denktank ‘Health Consumer Powerhouse’ (HCP) namens ELPA. Frankrijk scoorde het beste, gevolgd door Slovenie en Duitsland. “De Franse positie is zo goed, mede door een nationale strategische coördinatie [http://browse.dict.cc/dutch-english/co%C3%B6rdinatie.html ],” zegt Tatjana Reic: ” Frankrijk is het enige land in Europa dat een nationaal plan ontwikkeld heeft, inclusief alle aspecten van hepatitiszorg. Gecentraliseerde coördinatie helpt om het grote potentieel van beoefenaren, patientengroepen en andere belangenorganisaties te benutten.
De Europese Commissie zou deze resultaten als een kans moeten aanpakken om lidstaten te bemoedigen zodat zij nationale strategieen omzetten en de uitwisseling van best pratices te bevorderen. Hepatitis is een ontsteking van de lever, meestal veroorzaakt door een virale infectie. In EU zijn er 23 miljoenen inwoners besmet met het hepatitisvirus. Elk jaar sterven 125.000 mensen hieraan. De meestal van de patienten weten niet dat zij besmet zijn.

Meer informatie:
ELPA – European Liver Patientis Association

CONTACT: Als u vragen hebt contacteer: Achim Kautz, vice-president ELPA,e-mail: akautz@leberhilfe.org, telefoon +32(0)221-2829980