Patientveiligheid in alle zorgopleidingen

Patientveiligheid wordt onderdeel van het onderwijs in de curatieve zorg. Niet alleen in de opleiding van verpleegkundigen, maar in de andere opleidingen: van beddenvervoerder tot medisch specialist. Dat heeft het VMS Veiligheidsprogramma, waarin V&VN partner is, bekend gemaakt. Een  adviescommissie is bezig met het bepalen van de basiscompetenties die bij iedere functie horen als het om patientveiligheid gaat.

Op dit moment komt patientveiligheid in de opleidingen al steeds vaker aan de orde. Dat gebeurt echter erg versnipperd, zonder duidelijke structuur en samenhang. Vaak gaat het vooral om theorie. Basiskennis is nodig, maar bij patientveilig werken gaat het uiteindelijk om het gedrag op de  werkvloer. Als bijvoorbeeld van jou verwacht wordt dat je collega’s aanspreekt op onveilig gedrag, moet je wel leren hoe je dat moet doen in de praktijk.

Adviescommissie
In de adviescommissie zitten vertegenwoordigers van vrijwel alle zorgopleidingen waaronder de MBO-raad, HBO-raad, het College Zorg Opleidingen, de Onderwijscommissie Geneeskunde, het College Medische Vervolgopleidingen, OMS Raad Opleiding, College Opleiding en zorg en Calibris. Ook het werkveld is daarbij betrokken met de Orde voor Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).

bron: V&VN