Verscherpt toezicht METOburo verlengd

0
157
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verlengt het verscherpt toezicht op METOburo (voorheen CDzorg) voor een periode van drie maanden. De thuiszorgorganisatie is er nog onvoldoende in geslaagd de door de inspectie geeiste verbeteringen te realiseren.Op 15 mei 2012 stelde de IGZ METOburo voor zes maanden onder verscherpt toezicht. De inspectie deed dit vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening en het gebrek aan vertrouwen in het management van METOburo om hier op korte termijn verandering in te brengen.

Sinds het instellen van het verscherpt toezicht heeft de inspectie de vorderingen van METOburo nauwlettend gevolgd. De IGZ stelt vast dat METOburo de klachtenregeling en de medezeggenschap nog niet op orde heeft. Een medewerker van METOburo begeleidt een client die familie is en bij de medewerker inwoont. Bovendien is de medewerker ook nog bewindvoerder van deze client. Dat zijn onverenigbare dubbelrollen. Verder was de supervisie van een nog onvoldoende geschoolde medewerker niet geborgd en de waarneming niet goed geregeld. Daarom heeft de IGZ besloten het verscherpt toezicht met drie maanden te verlengen.