‘Gezamenlijk spreekuur huisarts en specialist leidt tot betere zorg en lagere kosten’

Array

Afscheid hoogleraar Huisartsgeneeskunde Chris van Weel
Intensiever overleg tussen huisarts en specialist vermindert het aantal verwijzingen, voorkómt onnodige behandelingen en dringt de zorgkosten terug. Dit zegt prof. dr. Chris van Weel, die vrijdag 30 november afscheid neemt als hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het UMC St Radboud.

Het contact tussen huisarts en specialist beperkt zich meestal tot verwijs- en ontslagbrieven. Bij persoonlijk overleg komt het beste uit twee werelden samen, betoogt Van Weel. ‘Specialisten brengen hun vakkennis in, terwijl de huisarts de patient en zijn achtergrond kent, en een vertrouwensband heeft. Daar kan een specialist van profiteren. De ervaring leert dat wanneer specialisten meer weten van de patient, ze minder doen, en wat ze doen veel gerichter en effectiever is.’

Omgekeerd verwijzen huisartsen na overleg met een specialist patienten minder vaak door. Zo kregen in een onderzoek van Van Weels afdeling huisartsen de gelegenheid om een nierspecialist te raadplegen over mogelijke nierschade bij hun patienten vanwege de medicatie. ‘Heel vaak zeiden de nefrologen: ‘Die patient hoef je niet te verwijzen, dat probleem kan je zelf oplossen.’ ‘

Nacontroles
Van Weel vindt dat ook nacontroles van kanker eerder op de weg van de huisarts liggen. ‘Op de poli in het ziekenhuis is de centrale vraag: ben ik genezen of niet? Maar eigenlijk moet het gaan om de vraag: hoe leef je als je kanker hebt doorgemaakt? Dat hoort bij de eerste lijn, dicht bij huis. Waarom niet een deel van de nacontrole gezamenlijk in de huisartsenpraktijk? Dat scheelt tijd en extra diagnostiek en voorkomt onnodige angst.’

De kankerspecialist hoeft daarvoor niet het ziekenhuis uit. Dankzij moderne videotechnologie is een gezamenlijk spreekuur technisch goed te realiseren. ‘In ons zogenaamde Health Bridge-project kunnen huisarts en patient via een beveiligde videoverbinding overleggen met specialisten in het ziekenhuis. Deze technieken worden alleen maar beter en goedkoper.’

Continuüm
Het UMC St Radboud heeft de laatste jaren de banden met de eerste lijn aangehaald, constateert Van Weel. ‘Zie bijvoorbeeld de oprichting van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, een huisartsenpraktijk op het UMC-terrein, van waaruit het onlangs geopende Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen is voortgekomen. Daar wordt acute zorg voor de slachtoffers op onze Spoedeisende Hulp gecombineerd met hulp voor de mensen thuis. Dat continuüm van zorg is cruciaal, zoals dat voor alle chronische patienten geldt. Hoe meer samenhang tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, hoe beter. Iedereen achter zijn eigen loket lost het niet op.’

De filosofie van geïntegreerde academische- en eerstelijnszorg en welzijn, is ook de basis van het onlangs geopende gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen-Noord. Daarin werkt het UMC St Radboud nauw samen met uiteenlopende zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn en de welzijnssector.

Symposium over verbinding van ziekenhuis, eerste lijn en wijk
De ontwikkeling van een sterk naar buiten tredende academie staat centraal op het internationale symposium dat 30 november ter gelegenheid van Van Weels afscheid in de Nijmeegse Vereeniging wordt gehouden. Op het symposium presenteert de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde onder andere haar Koploperprogramma, waarin de genoemde onderwerpen aan de orde komen: de verbinding van eerste en tweede lijn via regionale netwerken, de verbinding van zorg en welzijn op wijkniveau, de samenwerking tussen professionals en het belang van preventie.

Bron: UMC St Radboud

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen