Ouderenzorg slechter en duurder door plannen regeerakkoord

Patienten- en Zorgorganisaties slaan handen ineen voor oplossingen
Patientenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland presenteren vandaag in een gezamenlijke visie hoe de ouderenzorg beter kan worden geregeld. Om te voorkomen dat ouderen tussen de wal en het schip vallen, moeten er forse aanpassingen worden gedaan in het kabinetsbeleid. De organisaties stellen vast dat ouderen als gevolg van de kabinetsmaatregelen onvoldoende ondersteund worden in het zelfstandig wonen, terwijl tegelijk de toegang tot verpleeghuizen wordt beperkt.

8 februari 2017: Mevrouw Versteeg (77) kan zich na een hersenbloeding niet meer zelf wassen en aankleden. Daarnaast heeft ze een hardnekkige wond. ‘s Morgens rond 8.00 uur helpt een verzorgende haar bij het opstaan. Om 9.00 en 19.00 uur verzorgt de wijkverpleegkundige haar wond. En op dinsdagmiddag komt er een huishoudelijke hulp. Voorheen hielp de verpleegkundige haar ook even met wassen. Maar omdat het geld tegenwoordig uit verschillende potjes komt, doet mevrouw Versteeg zaken met meerdere zorgverleners van drie organisaties. Mevrouw Versteeg moet zelf regelen dat alle partijen goed met elkaar samenwerken.

Kabinetsplannen dragen niet bij aan eigen doelstelling
Volgens het kabinet is bezuinigen op ouderenzorg onvermijdelijk. In het regeerakkoord staat dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. De organisaties vinden dat een goede doelstelling, maar zien dat er vooral maatregelen worden getroffen die haaks staan op deze doelstelling en waardoor de ouderenzorg slechter en duurder wordt.

20 juni 2016: Meneer Pietersen (80) is al jaren weduwnaar en heeft sinds een jaar of vier de ziekte van Alzheimer. De ene dag eet hij zes keer, de andere dag maar twee keer. De laatste tijd ruikt het in zijn huis naar urine, omdat hij soms te laat naar het toilet gaat. Alleen zijn neef komt een paar keer per maand een uurtje op bezoek. Die merkt dat zijn oom vereenzaamt en achteruitgaat, maar wat kan hij doen? De huishoudelijke hulp is een jaar geleden gestopt, net als de dagopvang. Meneer Pietersen kan onder deze omstandigheden niet zelfstandig thuis blijven.

Ouderen in het nauw
De belangrijkste oorzaak daarvoor is het harde onderscheid dat in het regeerakkoord wordt gemaakt tussen verpleging en verzorging. Daardoor mist de aansluiting tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de huishoudelijk hulp. Het gevolg is dat de kwaliteit van zorg onder druk te komt staan, problemen te laat worden gesignaleerd en er onnodige kosten zullen worden gemaakt . Tevens is het voor de vier organisaties een punt van grote zorg dat gemeenten onvoldoende worden gestimuleerd om een passend woningaanbod voor ouderen te regelen. Het regeerakkoord spreekt van grote beleidsvrijheid van gemeenten. Dat zou beperkt moeten worden om grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Daarbij horen eisen te worden gesteld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg die gemeenten bieden.

Gezamenlijk document
In het gezamenlijke document stellen de organisaties vijf oplossingen voor. De oplossingen dragen eraan bij dat de zorg voor ouderen beter wordt, en dat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

1. De gemeente moet het aanspreekpunt zijn voor ouderen, ook als ouderen zelf huishoudelijke hulp moeten betalen. De vraag naar huishoudelijke hulp is vaak het eerste signaal dat de afhankelijkheid en kwetsbaarheid toeneemt. Goed ingaan op deze vraag, kan bijdragen aan langer zelfstandig wonen en kan kosten later voorkomen. Maak huishoudelijke verzorging mogelijk: een combinatie van huishoudelijke hulp en lichte verzorging. Dat voorkomt dat ouderen in handen van malafide aanbieders terechtkomen, het huis vervuilt en er onnodig meerdere personen rondlopen. Bovendien kan deze verzorgende ook de wijkverpleegkundige inroepen als de zorgvraag toeneemt.

2. Hevel niet het hele budget verzorging over naar de gemeente, maar laat een deel achter in de zorgverzekeringswet. Breng alleen lichte verzorging onder bij de gemeente, en laat zwaardere vormen van verzorging bij de wijkverpleegkundige in de zorgverzekeringswet. In de praktijk is verpleging en verzorging immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

3. Geef de wijkverpleegkundige de ruimte om huishoudelijke verzorging in te zetten als dat nodig is. De huisarts en de wijkverpleegkundige vormen de spil van ouderenzorg. Verpleging en behandeling bij ouderen kan niet los gezien worden van hulp bij het runnen van het huishouden en het tijdig signaleren van toenemende kwetsbaarheid .De wijkverpleegkundige teams moeten direct huishoudelijke verzorging kunnen inschakelen. Zo wordt de saNOTmenhang bewaakt, de zelfredzaamheid vergroot en kunnen mensen langer zelfstandig wonen.

4. Beloon gemeenten die investeren in langer zelfstandig wonen. Als er minder ouderen naar verpleeghuizen gaan dankzij goed gemeentelijk beleid, dan moet dat geld ook naar de regio gaan en gebruikt worden om lokaal beleid te ondersteunen.

5. Stel kaders vast voor kwaliteit die de gemeente moet bieden. Ontwikkel een landelijk kwaliteitskader waarin met clienten wordt vastgesteld aan welke eisen gemeenten moeten voldoen. Doe dat ook voor de ‘landelijke voorziening’ waarin de huidige verpleeghuiszorg wordt ondergebracht.

Overleg
Patientenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland nodigen staatsecretaris van Rijn, zorgverzekeraars en zorgaanbieders uit om in overleg te gaan over de aanpassing van het kabinetsbeleid. De plannen wordt ondersteund door Zorgverzekeraars Nederland, koepel voor zorgondernemers Actiz, en de Landelijke Huisartsenvereniging.
Bron: Nieuwsbank.nl