Steun en preventie nodig in jeugdgezondheidszorg

Veldpartijen in de jeugdgezondheidszorg (jgz), waaronder Fractie Jeugd van V&VN, pleiten voor een breed basisaanbod jgz, waarin concrete steun en preventieve (voorlichtings) activiteiten zijn opgenomen. Dit standpunt is aangeboden aan Martin van Rijn, staatssecretaris VWS en aan de commissie De Winter die het ministerie adviseert.

Het standpunt beschrijft de waarde van de jgz voor de gezondheid in Nederland. De investering in preventieve zorg redt niet alleen levens, maar voorkomt ook veel doorverwijzing naar duurdere zorg. De partijen benadrukken dat er vanuit het basisaanbod altijd sprake moet zijn van maatwerk. In het basisaanbod moet vastliggen wat we voor ieder kind willen bereiken. Dat doel is hetzelfde, voor elk kind. Hoe jgz-professionals dat bereiken, wordt telkens afgestemd op de specifieke situatie van het kind of het gezin. Soms is dat een steuntje in de rug, maar waar nodig biedt de jeugdgezondheidszorg ook laagdrempelige zorg.

De veldpartijen in de jgz hebben in kaart gebracht wat er in het Basisaanbod Preventie Jeugd thuishoort. Het standpunt is een gezamenlijk product van ActiZ (brancheorganisatie van zorgondernemers), GGD Nederland ,de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging Dokters Assistenten (NVDA) en het NCJ. Als concrete aanbeveling is een lijst opgenomen met activiteiten die volgens de partijen het basisaanbod preventie jeugd vormen.

bron: V&VN